Versterking managementcapaciteiten coördinatoren beroepsonderwijs

Vijftien coördinatoren van het onderdirectoraat Beroepsgericht Onderwijs namen van oktober 2015 tot januari 2016 deel aan een professionaliseringstraject rond managementvaardigheden. Hierbij ontwikkelden de deelnemers enkele kerncompetenties, die belangrijk zijn bij de uitvoering van hun taak als coördinator van vakgebieden binnen het lager beroepsonderwijs (lbo). Naast de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap konden de deelnemers hun vaardigheden rond timemanagement en presentatietechnieken aanscherpen.
De coördinatoren van het beroepsonderwijs staan in om de kwaliteit van het beroepsonderwijs binnen hun vakgebied te bewaken op de 54 lbo-scholen. Zo zorgen ze onder andere voor de aansluiting van leerplannen en lesmaterialen op de beroepscompetenties en arbeidsmarkt. Ze ondersteunen ook het lbo-leerkrachtenkorps en directeuren bij professionalisering, het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen, de samenwerking met het bedrijfsleven enzovoort. Bij de uitvoering van deze taken staan ze in nauw contact met de scholen en stimuleren ze ook de motivatie van de (nieuwe) leerkrachten op hun vakgebied. Met 90 tot zelfs 500 leerkrachten per lbo-richting staan ze voor een uitdagende taak. Om dit goed te kunnen uitvoeren, gaven de coördinatoren aan te willen werken aan de versterking van hun competenties.
Tijdens 4 interactieve trainingssessies konden de deelnemers hun persoonlijk leiderschap in kaart brengen en verder aanscherpen. In 5 andere sessies ging er aandacht uit naar hun vaardigheden rond timemanagement en presentatietechnieken. Aansluitend op de trainingssessies liep er een passend coachings- en intervisietraject. Zo konden de deelnemers de aangeleerde kennis en vaardigheden toepassen in simulaties, terwijl ze daarbij begeleid werden door de trainer. Tijdens de intervisiemomenten kregen de deelnemers de kans samen met de trainer terug te blikken op hoe ze het geleerde in de dagelijkse praktijk hebben uitgeprobeerd. Zo werd er ruimte gecreëerd, waarbij men van elkaar kon leren en bijgestuurd kon worden door de trainer.
De 15 deelnemers hebben allen veel aan dit traject gehad. ‘We hebben allemaal op onze eigen manier inzicht gekregen in hoeverre we open staan voor feedback en hoe we de grenzen van onze comfortzones kunnen verleggen.’ Ook is het team, dat al langer samenwerkt, naar elkaar toe gegroeid. ‘We zijn dichterbij elkaar gekomen als team. We hebben elkaar beter leren kennen. Tijdens de training werd een persoonlijk leiderschapsprofiel opgemaakt. Zo zie je dat een ieder anders is. We hebben geleerd ons meer in te leven in de ander. Hierdoor is er meer begrip voor de ander.’ Een deel van de training richtte zich op verbeterde timemanagementtechnieken. ‘Tijdens de training kregen we handige praktische tips om beter om te gaan met de tijd. Hele simpele dingen waarop ik echter zelf nooit zou komen. Er is een aantal tips dat ik zeker blijf toepassen. Bijvoorbeeld op geplande tijden mijn inbox checken. Eerder deed ik dit zodra ik een mail binnenkreeg. Ik heb in het verlengde van dit leerpunt met mijn sectie afgesproken dat wanneer wij elkaar mailen een ieder binnen 48 uur moet replyen of bevestigen. Urgente mails zullen vanaf nu duidelijk voorzien worden van een uitroepteken in het onderwerp van de mail. Deze mails worden dan meteen beantwoord.’
Op 13 januari 2016 werd dit professionaliseringstraject afgesloten en ontvingen de deelnemers hun certificaat. Maar hier blijft het niet bij. Het is de bedoeling dat het werk met deze training echt ten beste zal veranderen. De trainees hebben daartoe elk een aantal acties geformuleerd, waar ze de komende periode als team aan zullen werken. ‘We hebben de onduidelijkheden die er binnen ons team bestonden opgesomd en in een schema geplaatst. Daarbij bedachten we manieren om deze te kunnen wegwerken. Bijvoorbeeld het wederom beleggen van wekelijkse vergaderingen met het team voor een betere communicatie met elkaar. Ook zullen de coördinatoren de schoolbezoeken regelmatiger uitvoeren om zo te komen tot een betere samenwerking met de schoolleiders en leerkrachten.’ Ook ten opzichte van de verschillende richtingen zijn er persoonlijke actieplannen. ‘Voor mijn richting Voertuigentechniek en ook voor Bouwkunde en Schildertechnniek zullen de coördinatoren bij elkaar komen om realistische korte termijn doelen te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het samenwerken met het bedrijfsleven. Nu ik bewust ben van mijn leiderschapsstijl ben ik benieuwd hoe het zal uitpakken met mijn ‘tegenpolen’, nu ik heb geleerd hoe om te gaan met anderen die een compleet andere leiderschapsstijl hebben. Voor mij is dat een mooie uitdaging.’
Ashok Rambali, onderdirecteur van het onderdirectoraat Beroepsgericht Onderwijs, feliciteerde de trainees met het mooie traject en de groei welke elk van hen heeft doorgemaakt. Samen zal het team blijven werken aan betere leidinggevende en aansturende capaciteiten om zo bij te dragen aan een krachtige ministeriele afdeling en kwaliteitsvol beroepsonderwijs in Suriname. De training vond plaats in het kader van de samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) en werd uitgevoerd door Door Management Consultants.

error: Kopiëren mag niet!