Overheid bezig met maatregelen voor identificatie Isis-gangers

Overheid nog bezig met ontwikkeling maatregelen identificatie ISIS-gangers1De overheid is volgens minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie nog bezig met het overwegen en bediscussiëren van de maatregelen die moeten worden getroffen tegen mensen die lid van de terreurgroep Isis willen worden. Deze kwestie heeft te maken met de nationale veiligheid. Een belangrijke zaak die hier komt bekijken, is het grensmanagement. “Wij moeten weten van waar mensen komen, zodat wij zulke mensen gemakkelijker kunnen identificeren”, zegt de minister. Van Dijk-Silos denkt een bestaand systeem, dat in de wereld al gebruikt wordt, ook voor ons grensmanagement in te voeren. “Vandaag de dag weten zelfs de autoriteiten niet te traceren waar inkomende passagiers precies vandaan komen. Op dit moment weten wij alleen de naam van de persoon. De backtracks in Nickerie en Albina moeten ook een kleine poort krijgen, waar er immigratiemanagement en bordermanagement is. Als je toegangspoorten voldoende bescherming hebben en je bij het scannen van paspoorten direct meldingen krijgt, dan weet je ook direct wie je land binnenkomt”, zegt Van Dijk-Silos.
Stijging aantal sympathisanten Isis in Caribisch gebied
De Caribisch trend wijst uit naar een stijging van sympathisanten van de Isis en Isis-gangers. Vorig jaar wilde een Jamaicaanse jongeman via Suriname naar Turkije reizen om vervolgens deel te worden van Isis. De jongeman was maar één van de velen die vanuit het Caribisch gebied naar Isis vertrokken. Vorig jaar kreeg Suriname ook een geval van een 25-jarige Surinaamse dame, die op de grens van Turkije en Syrië werd opgepakt en vervolgens naar Suriname werd gedeporteerd. Het vermoeden bestond dat de jongedame zich ook aan wilde sluiten bij de terreurgroep.
Niet vervolgen, maar volgen
In Syrië worden de meeste mensen, die besluiten mee te doen aan de strijd tegen Assad, geconfronteerd met gruwelijkheden of doen daar zelf actief aan mee. Ze worden door velen gezien als tikkende tijdbommen, die bij terugkomst een gevaar vormen voor onze veiligheid. Zo wordt er in verschillende landen nagedacht om mensen die uit Syrië terugkeren, de toegang te weigeren. Een groot deel van de landen op het Europees continent gaat een stap verder. Degene die van Syrië terugkeert, wordt daar vervolgd. Hoe er met zulke mensen in Suriname moet worden omgegaan, blijft vooralsnog een vraag. Een belangrijk onderdeel, naast het identificeren van zulke terugkerende Isis-gangers, is het beginsel van het omgaan met de mensen. “Ik denk dat er op zijn minst, niet vervolgd, maar wel gevolgd kan worden. Zolang je geen strafbaar feit hebt gepleegd, kunnen wij jou niet vervolgen”, zegt de minister. Deze discussies moeten uiteindelijk nog leiden tot een besluit voor het treffen van maatregelen. Ondertussen gaat de propaganda van Isis in volle vaart door.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!