Somohardjo dient strafrechtelijke klacht tegen Simons in bij pg

Pertjajah Luhur (PL)-topman Paul Somohardjo heeft na overleg met zijn raadsman, Gerold Sewcharan, uiteindelijk toch ervoor gekozen om een strafklacht in te dienen in de kwestie, waarbij een valselijk opgemaakt document door DNA is verstrekt aan de advocaat Nailah van Dijk in de terugroepzaak, welke de PL en overige oppositiepartijen hebben aangespannen. PL-voorzitter Paul Somohardjo stelt dat de strafzaak bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingediend tegen degenen die valsheid in geschrifte hebben gepleegd. “Volgens het Wetboek van Strafrecht kan degene die schuldig wordt bevonden aan het opmaken van dit valse document een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren opgelegd krijgen. Dat geldt ook voor degene die het desbetreffende valselijk opgemaakt document heeft gebruikt om anderen schade te berokkenen”, stelt de politicus. Somohardjo verduidelijkt dat niemand boven de wet staat. “Recht voor één, recht voor allen. Als het een gewone burger was, zou die ook door de politie zijn ingesloten”, zegt hij. De PL-voorzitter voegt eraan toe dat niet de PL bepaalt wie de schuldige is, maar het OM, reden waarom deze zaak bij het OM zal worden ingediend.
DNA vergadert achter gesloten deuren over kwestie vervalste stukken
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft besloten de kwestie van de vervalste DNA-documenten achter gesloten deuren in huishoudelijk verband te bespreken. Het parlement komt vandaag in twee afzonderlijke huishoudelijke vergaderingen bijeen. De vergadering van 10.00 uur betreft de voortzetting van de huishoudelijke agenda van donderdag 28 januari. Op de agenda van de vergadering van 11.00 uur staat: ‘Bespreking begroting DNA dienstjaar 2016; informatie over DNA-document gebruikt in een rechtszaak, zoals besproken in de openbare vergadering van donderdag 28 januari 2016’. De openbare vergadering van 28 januari is compleet uit de hand gelopen, nadat oppositiepartijen ontdekten dat de leiding van het parlement vermoedelijke vervalste stukken aan haar advocaat, Nailah van Dijk, had gegeven om in de rechtszaak van de PL, NPS en VHP versus de Staat Suriname, CHS en DNA te gebruiken. PL-topman Paul Somohardjo schroomde ook niet ervoor zijn gevoelens tijdens de vergadering kenbaar te maken. Als gevolg hiervan moest hij onder politiebegeleiding uit de zaal worden gezet.
Klacht bij IPU ook mogelijk
Voorzitter Chan Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) verduidelijkte tijdens een persconferentie vorige week vrijdag dat zowel zijn partij als de NPS en PL juridische hulp heeft ingeroepen om de situatie goed te bestuderen. Hierna zal er mogelijk ook niet ervoor geschroomd worden om een strafrechtelijke klacht tegen Geerlings-Simons in te dienen bij de Interparlementaire Unie (IPU). Hij benadrukte dat de IPU het orgaan is waar leden ook terecht kunnen als een parlement of parlementariërs over de scheef gaan. Als het aan Somohardjo lag, zou hij de aanklacht per direct hebben ingediend. Ondertussen heeft de DNA-voorzitter ook een intern onderzoek opgestart tegen de vermeende wijzigingen van de DNA-website.
FR

error: Kopiëren mag niet!