Personeel ’s Lands Hospitaal voert actie

Personeelsleden van ‘s Lands Hospitaal zijn erg ontevreden over de wijze waarop de leiding van het ziekenhuis handelt aangaande het uitbetalen van hun gelden. Het personeel vindt in dit kader dat de directie haar verplichtingen niet nakomt. Hoewel de salarissen over de maand januari al zijn betaald, hebben de mensen de gelden met betrekking tot de kleding- en prestatietoelage nog niet ontvangen. De vervoerstoelagen worden maandelijks betaald. De voorzitter van de Bond, Imro Edam, geeft aan dat in de maand januari de leiding heeft aangegeven dat men financieel niet goed zit en dat de mensen niet over hun toelagen zouden kunnen beschikken. “Als bond hebben we een algemene ledenvergadering belegd, waar de mensen akkoord zijn gegaan de gelden in termijnen te ontvangen. Er is middels een compromis besloten dat er in vier maanden (termijnen) de gelden betaald zouden worden. Zeker twee van de directieleden hebben achteraf contact met de mensen gemaakt en aangegeven dat het niet kan dat men het geld in kavels wil geven.” Volgens de bondsvoorzitter heeft men geprobeerd onrust te zaaien onder de leden. Na de leiding een aantal keren zonder succes te hebben gebeld, is er een schrijven gestuurd door de bond naar de directie met de mededeling dat hetgeen afgesproken is niet meer van toepassing is en dat het personeel op 31 januari over hun toelagen moest beschikken. “De directeur heeft ons nooit ontvangen om hierover te praten. Na de vergadering van maandag hebben de leden besloten unaniem het werk neer te leggen.”
Medewerkers willen af van huidige leiding
Vooralsnog is niet bekend hoe lang de actie zal voortduren. “Echter kennen we onze verantwoordelijkheden”, zegt de bondsvoorzitter. Enkele afdelingen hebben hun medewerking verleend en hebben het werk voortgezet, met name de couveuseafdeling, de kinderafdeling en de centrale keuken . “Wanneer jij als leidinggevende niet boven partijen kan staan, moet je wel weten hoe funest het kan zijn voor de organisatie”, stelt Edam. “Er zijn verder tal van zaken binnen het hospitaal, die wij gaan voorhouden aan de minister van Volksgezondheid. De medewerkers hebben nu aangegeven vanwege de situatie af te willen van de huidige leiding bij het hospitaal.”
Problemen al vanaf aanzitten van twee bonden
Edam geeft aan dat de problemen zijn begonnen vanaf de periode toen er twee bonden opereerden bij het hospitaal. Er was namelijk een strijd tussen deze twee bonden. Het merendeel van het personeel heeft echter gekozen voor het bestuur van Edam. De directie echter had partij gekozen voor de oude bond en de bondsvoorzitter bemerkte dat er vanuit de leiding ‘een beetje scheel gekeken werd naar de bond’. De bond heeft echter steeds gesteld dat alles aan de kant gezet moet worden. De medewerkers hebben zich uitgesproken en vanuit hun zijde wenste de bond een voorzetting van een goede samenwerking.
Directeur heeft mogelijk hoge telefoonrekening
Er kwam een bericht binnen als zou directeur Bernard Abia een telefoonrekening gehad hebben van ongeveer SRD 160.000. Daarop is vanuit de afdeling Voorlichting gecommuniceerd dat er eerst hard gemaakt moet worden als de rekening inderdaad zo hoog is, alvorens het ziekenhuis met een reactie hierover kan komen. Men is bezig het een en ander te onderzoeken.

error: Kopiëren mag niet!