Kalloe: “Slecht beleid LVV zorgt voor verdere afgang sector”

Het is geen nieuws dat investeren thans in de agrarische sector meer dan een noodzaak is. Het vereist ook geen deskundigheid om in te zien dat de verslechterende sociaaleconomische situatie in het land ook bij de micro-, klein- en middelgroot ondernemerschap in onder andere de agrarische sector zich al doet voelen en wreken. Volgens assembleelid Jitendra Kalloe ligt het bewijs in de terugval in de inzaai voor de rijstproductie ten behoeve van de voorjaarsoogst 2016 naar ca. 19000 ha. “In vergelijking met de voorgaande seizoenen (ca. 30.000 ha.) is dit een terugval van ca. 11.000 ha oftewel ca. 36%. Ook in de tuinbouwwereld beginnen de productie en productiviteit af te nemen ten gevolge van verminderde exporten en een sterk verminderde lokale omzet als gevolg van de koopkrachtdaling. Een ander schoon voorbeeld is de import van slachtvee en melkpoeder voor de melkproductie, dat duidelijk een signaal is van de achteruitgang van de veestapel (sector) in Suriname. De stopzetting van de export van garnalen en visproducten naar Europa is eveneens een gevoelige klap voor verdere ontwikkeling en behoud van de visserijsector. Ondanks de bewustwording van beleidsmakers voor het diversifiëren van de economie door de kelderende prijzen, evenals de minder gunstige verwachtingen voor herstel van olie- en goudprijzen op korte termijn op de wereldmarkt, merken wij weinig van politieke wil, en visionair beleid voor een duurzame agrarische ontwikkeling, gericht voor het creëren van werkgelegenheid, verhogen van het exportvolume, het ontwikkelen van agrarische industrie en hogere inkomsten genereren”, stelt de parlementariër.
Vervangen deskundig kader door politieke loyalisten groot probleem
Met het huidige beleid, met name het vervangen van deskundig kader door politieke loyalisten en vrienden, zien wij volgens Kalloe een in versnelling geraakte afglijden van doelgericht beleid, dat het sociaaleconomisch getij zou moeten keren. “Alwaar er bedreigingen zijn, zijn er ook kansen. Echter dienen deze kansen, die ruim aanwezig zijn, gesignaleerd te worden om middels een strategisch programma duurzaam te ontwikkelen voor de wederopbouw van ‘s lands economie. Het zou nooit mogen dat door gevoerd wanbeleid, bestaande productie(sub)sectoren dusdanige schade ondervinden, waardoor doelgroepen (in het bijzonder jongeren) vertrouwen erin verliezen.” Volgens de VHP’er moet de regering nu meer dan ooit financiële middelen uit alle inkomsten genererende bronnen beschikbaar stellen om de veel belovende sectoren, zoals de agrarische sector, te doen ontwikkelen. “Innovatie in zowel product- als gewasdiversificatie vereist investeringen op alle vlakken, vanaf projectidentificatie, implementatie en primaire productie tot het eindproduct\de consument.
We kijken uit naar verrichtingen van de regering met betrekking tot het hervormen van haar financieel beleid, zodat geïnvesteerd kan worden in het hervormen van de economie. De agrariërs kijken vol verwachting uit per welke datum de rente op de schulden bij de verschillende banken kwijtgescholden zal worden, zoals aangekondigd door de president, zodat er wat ademruimte ontstaat voor de verdere continuering van de productie”, aldus Kalloe.
FR

error: Kopiëren mag niet!