Cambiohouders betreuren beschuldigingen van witwassen

Naar aanleiding van uitspraken gedaan door de voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in het kader van de bijdrage welke de cambio’s wensten te leveren aan het omlaag brengen van de dolgeslagen wisselkoersen, is een storm van kritiek losgebarsten vanuit diverse geledingen van onze gemeenschap. Deze actie welke de cambio’s op eigen initiatief en met ondersteuning van de Surinaamse PostSpaarbank hebben opgezet, heeft heel veel stof doen opwaaien
waarbij niet is geschroomd door de critici om het cambiowezen te criminaliseren en de bedoelde actie als een mogelijke witwas operatie te brandmerken.
Doelbewust heeft de vereniging gemeend een onmiddellijke mediastilte in acht te nemen daar elk woord of uitleg verkeerd kon worden gecommuniceerd naar de gemeenschap met mogelijke onvoorspelbare gevolgen voor zowel de sector als voor de verdere wisselkoersontwikkelingen. De spontaan opgezette actie vanuit de cambio’s heeft geheel geen schimmig, crimineel of geheimzinnig karakter zoals het vertaald is naar de gemeenschap.
Men is genoegzaam bekend dat het cambiowezen onder streng toezicht staat van de Centrale Bank en dagelijks alle transacties moeten worden verantwoord middels rapportages van zowel de aankoop als verkoop van valuta. Conform de wet–en regelgeving zijn alle persoons-en bedrijfsgegevens van zowel de aanbieders als de kopers van valuta via het cambiowezen, voldoende bekend bij de Centrale Bank en toch gaat men geheel hieraan voorbij waarbij ook zeer ernstige ongefundeerde verdachtmakingen zijn geuit.
Ter bescherming van de privacy en overige persoonsgegevens, zal en kan het cambio-wezen nimmer ertoe overgaan de namen van haar cliënten openbaar te maken. Door te zeggen dat de bron vanwaar uit de valuta zou worden gewonnen geheim is betekende niks meer of minder dan dat zowel de valuta-aanbieders als kopers recht hebben op bescherming van hun privacy en zulks te allen tijde gewaarborgd moet blijven. Dagelijks, ondanks de terugvallende inkomsten van onze exportproducten en inkrimping van onze economie, wordt er nog altijd tussen de 1 tot 2 miljoen in valuta verhandeld op onze lokale valutamarkt en met deze kennis van de markt is door de Cambio’s gemikt om binnen een termijn van max. 8 dagen de gevraagde $ 13 miljoen bijeen te harken. De dagelijkse instroom van valuta als uitvloeisel van o.a. remittance [ t.b.v. familie-en gezinsondersteuning-en het plegen van kleine investeringen in Suriname ] is ondanks de terugval van onze exportproducten vrij stabiel te noemen en vormt deze nog steeds een belangrijke valutabron voor de cambio’s.
Een oprecht opgezette actie om de valuta-rush te doen stoppen en het leven van alledag beheersbaar te houden voor alle Surinamers, is helaas in een zeer negatieve context geplaatst, hetgeen ten zeerste wordt betreurd door het cambiowezen. Het cambiowezen zal zich ook nimmer lenen om wet-en regelgeving te overtreden of zich bevoegdheden aanmatigen welke haar niet toekomen. Ondanks de enorme lawine aan kritiek, kan door de vereniging worden gesteld dat het beoogde doel van de valuta-actie is bereikt doordat de wisselkoersen inderdaad een significante terugval hebben gemaakt en een zekere rust op de valutamarkt is wedergekeerd.

error: Kopiëren mag niet!