Ivan Fernald: ‘Dit is de realiteit’

Dit is de realiteit (1)
Dit is de realiteit (2)
Dit is de realiteit (3)
Dit is de realiteit (4)NPS-topper en politicus Ivan Fernald heeft voor de eerste keer meegedaan met de actiegroep ‘Wij zijn moe’, die op 29 januari bij Spanhoek een protestactie gehouden heeft. ‘Ik sympathiseer altijd met mensen die het heel moeilijk hebben.’ De politicus vindt dat er geen struisvogelbeleid gevoerd moet worden, waarbij de koppen in het zand gestoken worden. ‘Dit is de realiteit. Dit zijn mensen die ontgoochelt en ontredderd zijn en die leiderschap nodig hebben. Mensen die niet genoeg in hun levensonderhoud kunnen voorzien en die ten einde raad zijn. Ik kwam meer om te voelen wat leeft in de harten van de mensen.’
Gaat meer om het aandragen van oplossingen
Tijdens de actie gaat het om het aandragen van oplossingen, zegt de NPS-topper. De kleine man heeft niets aan mooie woorden, maar meer om hoe hij aan zijn brood moet komen. Wat er nu gebeurt, is dat elke dag het geld minder waard wordt. Wat de samenleving wil, is een perspectief van matregelen en juist hierin schiet de regering tekort, omdat het niet samenhangend is doordat zij een leiderschapsprobleem hebben. Leiderschap is volgens Fernald mensen inspireren en dat je de kwaliteit van het leven kan verbeteren door collectieve inspanning. Er moeten oplossingen ‘in place‘ zijn voor maatschappelijke vraagstukken. Vandaar dat het goed is als de gemeenschap uiting geeft van haar ideeën, maar ook aan hun ongenoegen binnen de perken van de wet.
Protestmars heeft zwakke opkomst
Tijdens de protestmars viel op dat er nog geen dertig mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep van de actiegroep ‘Wij Zijn Moe’ om te protesteren tegen het regeringsbeleid. Hierop vond Fernald dat het te maken heeft met een stukje intimidatie. ‘Er zijn heel veel Surinamers die hun sympathie willen betuigen, maar op een veilige afstand blijven. In principe is dat geen gezonde situatie en kan je zeggen dat de grootste deel van de samenleving verkrampt is. Ik kom voor het eerst, niet omdat ik pas vandaag sympathie voel, maar ik wilde niet de indruk geven dat mijn politieke partij achter de acties zit. Ineens werd de gemeenschap door de president in kennis gesteld dat de groep aangestuurd wordt door buitenlandse groepen. Als je het goed beschouwt, is het niet alleen een bewering die niet gestaafd wordt, maar tevens houdt het ook een intimidatie in voor veel mensen, gegeven de historie’, aldus Fernald. Persoonlijk vindt de politicus dat de regering moet luisteren naar groeperingen, die hun ongenoegen ventileren en dat de regering die ter harte moet nemen.

error: Kopiëren mag niet!