Gehoorverbeterende operaties AZP

Er zijn in totaal 9 zogenaamde stapedotomie-operaties uitgevoerd in de periode van 16 tot 23 januari 2016 door dr. Mick Metselaar, KNO-arts uit het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, die in Suriname op bezoek was in het Academische Ziekenhuis (AZP). De KNO-arts heeft drs. Ralph Akrum, ook een KNO-arts werkzaam in het AZP, bijgestaan bij operaties om het gehoor te verbeteren. Een stapedotomie is een ingreep die kan worden uitgevoerd om het gehoor te verbeteren. De ziekte die dit veroorzaakt is beter bekend als ‘otosclerose’. Van de in totaal 9 geselecteerde patiënten uit de groep van patiënten met otosclerose, zijn 7 ingrepen in 1 keer geslaagd. Bij 1 patiënt bleek tijdens de ingreep dat er gewacht zal moeten worden voordat de prothese kan worden geplaatst en bij een andere was de plaatsing van de prothese niet uitvoerbaar vanwege de bouw van het middenoor van de patiënt.
Procedure
De vastzittende stijgbeugel wordt gedeeltelijk verwijderd en er wordt een opening in de voetplaat van de stijgbeugel gemaakt van ongeveer 0,5 mm. Vervolgens wordt er een ‘kunstgehoorbeentje’, de zogenaamde stijgbeugelprothese, geplaatst in dit gaatje en vastgemaakt aan het aambeeld. Op deze manier kan het gehoorbeenketen de trillingen van het trommelvlies weer efficiënt doorgegeven aan het slakkenhuis. Het gebied waar de operatie plaats vindt is minuscuul klein, daardoor kan deze ingreep niet plaatsvinden zonder de operatiemicroscoop. Zo is de stijgbeugelprothese die moet worden geplaatst maximaal 5 mm lang en 0,4 mm dik!
De ingrepen vinden nu alleen in het AZP plaats, omdat er hier de beschikking is over een ‘state of the art’ operatiemicroscoop, die 18 maanden geleden is geschonken door Kosmos Energy. Een andere reden om deze operaties te centraliseren, is vanwege het relatief weinig voorkomen van de ziekte en doordat er sprake is van een complexe operatie. Het zou absolute verspilling en versplintering van geld en expertise zijn om deze ingewikkelde operaties ook in andere ziekenhuizen uit te voeren. Daar komt nog bij dat de kwaliteit van zorg van deze operaties in meerdere ziekenhuizen door versplintering af zou nemen vanwege de kleine aantallen.
In Suriname zijn er op dit moment 6 KNO-artsen werkzaam in 4 ziekenhuizen. Binnen deze vakgroep is er enige tijd geleden besloten tot differentiatie en centralisatie van complexe KNO-zorg en is Akrum aangewezen als KNO-arts, die de complexe ooroperaties zal uitvoeren. Andere KNO-artsen houden zich bezig met andere deelgebieden van het KNO-vak. KNO-arts Metselaar, die in Nederland alleen maar ooroperaties uitvoert en daar dus een superspecialist in is, was voor het eerst in Suriname om te helpen bij deze eerste operatiesessie van gehoorverbeterende operaties. Naast de stapedotomie-operaties is het de bedoeling om ook andere gehoorverbeterende operaties in het AZP te gaan uitvoeren.

error: Kopiëren mag niet!