Wim Bakker: ‘‘Wij zijn moe’ zwelt aan’

Belangstellenden voor het optreden van de actiegroep  ‘Wij zijn moe’ wisselen op het Vaillantplein van gedachten hoe Suriname het best uit het slop te halen
Belangstellenden voor het optreden van de actiegroep ‘Wij zijn moe’ wisselen op het Vaillantplein van gedachten hoe Suriname het best uit het slop te halen
De actiegroep ‘Wij zijn moe’ zet zijn gezamenlijke inspanning voort om het verder economisch, maatschappelijk, politiek, maatschappelijk en anderszins afglijden van Suriname te remmen. De reactie en ondersteuning doen de protesterenden goed. Vrijdag waren, voordat initiatiefnemer Curtis Hofwijk ter plaatse was, reeds sympathisanten aanwezig afkomstig uit verschillende geledingen van de samenleving om de actievoerders een hart onder de riem te steken. Onder de aanwezigen was onder andere Wim Bakker aanwezig om Hofwijks en de zijnen moed in te spreken namens het platform ‘Seti Sranan’, niet verwarren met de beweging ‘Seti NPS’, die zich momenteel ook roert in de samenleving. Naar zeggen van Bakker is Seti Sranan, die elke maandag vergadert, een platform, een steunpunt om debat aan te wakkeren ten behoeve van sociale rechtvaardigheid. ‘Het gaat om een open netwerk, waar mensen vrij kunnen binnenkomen en ook vrij weer weg kunnen gaan. Het is geen politieke organisatie of partij, een ieder die het basisuitgangspunt van sociale rechtvaardigheid onderschrijft, is welkom.’
Seti Sranan ziet het als haar taak om maatschappelijke bewustwording aan te wakkeren. ‘De mensen zijn zich bewust van hun problemen, maar zijn zich niet bewust van de structurele oorzaken.’
‘De gedachten, de uitgangpunten van Seti Sranan komen overeen met het denken en handelen van ‘Wij zijn moe’. Het is daarom gepast om Hofwijks moed in te spreken en te tonen dat hij niet alleen staat. De reacties uit de samenleving en het feit dat zijn actiegroep aanzwelt, is het bewijs dat Suriname snakt naar sociale rechtvaardigheid en eerlijke politiekvoering.’

error: Kopiëren mag niet!