Identiteit overtreders minimumuurloon zal bekendgemaakt worden

Identiteit overtreders minimumuurloon zal bekendgemaakt worden 1Uit de laatstelijk gehouden evaluatie van de Arbeidsinspectie, met betrekking tot de handhaving van de Wet Minimumuurloon, is gebleken dat bepaalde werkgevers zich niet willen houden aan het minimumuurloon, ondanks interventie van de Arbeidsinspectie. Het ministerie van Arbeid zal dit jaar daarom genoodzaakt zijn bestuurssancties en strafsancties conform de wet toe te passen op overtreders die blijven persisteren. Werkgevers die willens en wetens de wet overtreden, zullen alvast met naam en toenaam bekend worden gemaakt aan de samenleving. Deze wet biedt het ministerie deze mogelijkheid. Behalve de naam van het bedrijf zal ook de begane overtreding worden bekendgemaakt. Het ligt niet in de bedoeling om hiermee overtreders te schande te maken, maar het ministerie zal werkgevers die koppig volhouden aan het overtreden van deze wet, publiekelijk corrigeren.
Het algemeen minimumuurloon is per 1 januari 2016 vastgesteld op SRD 5,22 per uur. Voor de sectoren die genoemd zijn in de wet zijn er hogere minimumuurlonen vastgesteld. Zo geldt het minimumuurloon voor winkelbedrijven SRD 6,27. Voor horeca- en bewakingsbedrijven is het minimumuurloon vastgesteld op SRD 7,31. Echter geldt voor de sectoren winkelbedrijven en horecabedrijven een uitzonderingsregeling. Deze regeling komt erop neer dat buurtwinkels, die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan 4 personeelsleden hebben, het algemeen minimumloon mogen hanteren. Ook horecabedrijven met minder dan 13 werknemers mogen het algemeen minimumuurloon toepassen in plaats van het sectoraal minimumuurloon. Het sectoraal minimumuurloon is altijd hoger vastgesteld dan het algemeen minimumuurloon.
Het wettelijk vastgestelde minimumuurloon is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is te betalen aan zijn werknemer als loon per uur. Als de werknemer constateert dat zijn werkgever hem niet tenminste het vastgestelde minimumuurloon uitbetaalt, dient hij terstond een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie. Hij hoeft niet bang te zijn voor broodverlies, want de ontslagwetgeving biedt hem voldoende bescherming.

error: Kopiëren mag niet!