Samson voorstander van loskoppelen SRD van US dollar

‘Men maakt in de wereld een onderscheid tussen flexibele wisselkoersen, vaste wisselkoersen en een combinatie van beiden. Euro’s en dollars zijn geen geld in Suriname. Het zijn goederen die mogen worden verhandeld.’
Flexibele wisselkoersen
Bij de vrije wisselkoers wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod van het geld. De vraag naar US dollar zou verband kunnen hebben met verschillende aspecten die de vraag aanwakkeren. Naarmate de vraag stijgt, stijgt de koers. In de huidige situatie is de US dollar ten opzichte van de SRD geapprecieerd en vice versa. Gezien de prijs van de US$ steeds een stijgende trend aanneemt, zal op den duur de vraag afnemen. Door deze ontwikkeling zal het evenwicht op de betalingsbalans herstellen. Elke andere valuta, die voor Suriname belangrijk is, is niet gefixeerd en gebeurt op basis van handelsrelaties. Dit kennen wij momenteel bij de Euro dat is vrijgelaten. Voordeel: met een flexibele wisselkoers komt de betalingsbalans op een gegeven moment in evenwicht. Bij dit systeem zal de vraag naar vreemde valuta gelijk zijn aan het aanbod van vreemde valuta. Nadeel: er is een grote onzekerheid in het betalingsverkeer.
Vaste wisselkoers
Bij een vast wisselkoerssysteem staat elke valuta in een vaste verhouding tot de dollar en de dollar op zijn beurt op goud. Bij vaste wisselkoersen wordt de hoogte van de wisselkoers autonoom, onafhankelijk van wie dan ook, bepaald door de Surinaamse regering. Wanneer die koers eenmaal bepaald is, kan het alleen door de RvM worden veranderd. Het voordeel hierbij is dat er gedurende een lange periode geen onzekerheden bestaat, over de hoogte. Dit biedt voor ondernemers genoeg mogelijkheden voor voorspellingen. Het nadeel is, dat er bij dit systeem fundamentele onevenwichtigheden kunnen voorkomen op de betalingsbalans. Daardoor kan er op een bepaald moment een voortdurend tekort of overschot zijn.
Naar mening van econoom-jurist Guillermo Samson zou het goed zijn als Suriname voor de dollar een zwevend wisselkoerssysteem zou hanteren. Het ziet er dus naar uit dat de econoom op één lijn staat met de toekomstige CBvS-governor. Samson onderbouwt zijn mening door te stellen dat een vast wisselkoerssysteem veel ruimte biedt voor corruptie en andere onsmakelijke praktijken. Volgens hem zijn in Suriname door dit systeem velen onrechtmatig overnight miljonairs geworden.
Waarom Surinaamse munt nog koppelen?
Aan de andere kant merkt Samson nog een optie op. De SRD is gekoppeld aan de US dollar. Het vastkoppelen van de SRD aan de US dollar, althans dit fenomeen, komt het meest voor in ontwikkelingslanden. Hiermee geeft men in beginsel de belangrijkheid van de eigen valuta ten opzichte van de US dollar aan. In Suriname is deze regeling volgens Samson historisch gegroeid. De econoom is de mening toegedaan dat de huidige situatie genoeg redenen biedt om de US dollar los te laten. “Men kiest in beginsel voor een bepaald munt van een land, waar men het meest naar exporteert. Waarom kozen wij voor die US dollar? Dit, vanwege de dominerende positie van de bauxietindustrie in de vorige eeuw. Wij exporteerden enorm veel bauxiet. Dat was onze belangrijkste exportproduct. Het grootste deel van de bauxietproductie ging richting Amerika. Hierdoor besloot de regering, de SRD aan de US dollar te koppelen. Dit, vanwege de belangrijkheid van de export van onze bauxiet. Waarom kunnen wij het nu loslaten? Is bauxiet nog belangrijk voor ons? Suralco is weg. Waarom zou je jou munt nog moeten vastkoppelen? Tijd plaats en omstandigheden zijn anders. Suriname is niet in de jaren ‘70 meer”, stelt Samson.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!