‘Sapoen en Chitan geen DNA-leden maar heren in het parlement’

Geen DNA-leden maar heren. Zo typeert de partijvoorzitter van de PL, Paul Somohardjo, de inmiddels teruggeroepen leden van het parlement Raymond Sapoen en Diepak Chitan. Voor gisteren waren beide heren geconvoceerd door parlementsvoorzitter Jenny Simons waar ze braaf acte de presence gaven. Volgens de politieke partijen de PL, VHP en de NPS die inmiddels een brief de deur hebben uitgestuurd, waren Sapoen en Chitan illegaal aanwezig in het parlement. Ze kunnen niet als DNA-leden getypeerd worden gelet op hun terugroeping die reeds geruime tijd bekrachtigd is door een rechterlijk vonnis. De onrechtmatige aanwezigheid van de twee heren wordt ernstig afgekeurd door de drie politieke partijen. Ook wordt erop gewezen dat vanwege de illegaliteit van de twee heren, alle besluiten die voortvloeien uit de vergadering van gisteren als niet rechtsgeldig beschouwd kunnen worden. Maar uit protest hebben leden van de VHP, NPS en de PL de vergadering toch bijgewoond.
Somohardjo wijst in een gesprek met Dagblad Suriname erop dat de bal op de speelhelft van het Centraal Hoofdstembureau, het CHS, ligt om invulling te geven aan de vacature. Over deze kwestie is een megarechtszaak aangespannen. Deze gaat vandaag, dinsdag, wederom voor. Volgens de PL is het meer dan duidelijk dat Sapoen en Chitan hun terugroeping hebben aangvochten bij de rechter. Maar de rechter stelde hen in het ongelijk en vonniste dat de partijraad die Sapoen en Chitan heeft teruggeroepen, wel op wettig gestoelde basis is gehouden. Sapoen en Chitan vechten hun verlies aan in bodemprocedure. Hier kijkt Somohardjo alles behalve verrast van op. ‘Dat kennen we allemaal van de NDP-regering, ze houden van uitstel van rechtszittingen. Deze kan 3 tot 4 jaren duren wat beter voor hen uitkomt.’
De politicus waarschuwt ervoor dat de rechterlijke macht ook niet bezwijkt onder de tirades van de president. Dit schijnt al het geval te zijn bij de wetgevende macht, meent hij. ‘De wetgevende macht is bang voor de uitvoerende macht. De voorzitter van het parlement is niet opgewassen tegen de voorzitter van de NDP, die ook de president is van het land.’ Dat de president de rechterlijke macht recent heeft aangevallen, dat die samen met het buitenland een complot tegen hem zou beramen, vindt Somohardjo zeer ernstig en spijkers op laag water zoeken. ‘Alles wat de klok tikt van Bouterse is het buitenland.’ Dat dit nota bene gisteren in het parlement is verdedigd door de fractievoorzitter van de NDP, Andre Misiekaba, vindt hij ronduit belachelijk en typeert als blindelings in de bres springen voor de president zonder iets af te weten van de situatie en de ernst ervan te willen inzien.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!