VHP heeft geloof in onafhankelijkheid rechterlijke macht

Chan Santokhi
Chan Santokhi
De VHP heeft geloof in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, laat partijvoorzitter Chan Santokhi doorschemeren tegenover Dagblad Suriname. De partij zal blijven strijden voor behoud van de rechtstaat en naleving van de Terugroepwet, zowel in als buiten de rechtszaal, zegt hij met klem. De megarechtszaak, die de PL samen met de VHP, de NPS en de benadeelde DNA-kandidaten Barkat Mohab Ali van de VHP en Prem Sardjoe van de NPS hebben aangespannen tegen de voorzitter en alle leden van het hoofdbestuur van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), gaat vandaag om 13.00 uur voor. De halsstarrige houding van het CHS om de teruggeroepen leden, Raymond Sapoen en Diepak Chitan, ondanks een rechterlijk vonnis als niet teruggeroepen te beschouwen en niet te willen voorzien in de open vacatures, heeft uiteindelijk geresulteerd in deze megarechtszaak. Hierbij zijn behalve de voorzitter en de leden van het CHS ook president Desi Bouterse en de districtscommissarissen van Wanica, Roliene Samsoedien, en van Saramacca, Laksminarain Doebay, voor de groene tafel meegesleept. Als eis is gesteld, het uitvoering geven aan de Terugroepwet binnen een tijdsduur van 5 dagen na vonniswijzing.
De VHP heeft woensdag als bestuur over deze kwestie vergaderd. Besloten is dat de VHP als belanghebbende aanwezig zal zijn vandaag met de direct belanghebbende Barkat Mohab Ali, bijgestaan door een delegatie. “Het zijn rechtszaken die openbaar zijn en die door een ieder bijgewoond kunnen worden, maar ze moeten omgeven zijn door rust, orde en voorkoming van ieder schijn van partijdigheid en politieke beïnvloeding”, stelt Santokhi. Hij benadrukt dat de VHP aanwezig zal zijn met een delegatie als juridische belanghebbende.
De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, geeft desgevraagd aan Dagblad Suriname te kennen dat ook de NPS de rechtstaat een warm hart toedraagt. De belanghebbende van de NPS, Prem Sardjoe, zal ook ondersteund worden door het bestuur van de partij. Volgens Rusland is het van groot belang dat de rechtsgang op de voet wordt gevolgd. Vooral tegen de achtergrond dat de handhaving van de rechtstaat een van de grondbeginselen is van de NPS. De partijvoorzitter verzekert ervan dat er alles aan gedaan zal worden om het recht aan hun zijde te hebben. Gisteren heeft de partij ook burgers gemobiliseerd om vandaag aanwezig te zijn tijdens de rechtszitting.
Partijvoorzitter van de PL, Paul Somohardjo, heeft inmiddels een verklaring de deur uitgestuurd, waar behalve burgers ook vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en sociaal maatschappelijke organisaties worden opgeroepen om getuige te zijn. Zij kunnen zich om 12.00 uur verzamelen bij het kantongebouw aan de Grote Combeweg. Volgens Somohardjo is het van groot belang dat het volk het rechtsgebeuren op de voet volgt.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!