Besprekingen met internationale instellinigen in Washington DC

De minister van Financiën heeft aan het begin van deze week besprekingen gevoerd met het IMF (deputy Managing Director, heer Mitsuhiro Furusawa), de Wereldbank (Mr. Jorge Familiar, Vice President Latina America and Caribbean), en de IDB (Mr. Alexandre Meira da Rosa, Vice President Countries) in Washington DC. Verder is er ook een telefonisch onderhoud gehad met de President van de Caribbean Development Bank de heer Warren Smith. In die besprekingen is er verder duidelijkheid gegeven over het eigen stabilisatie programma dat vanaf het aantreden van de regering Bouterse II is ingezet. In het verlengde hiervan heeft de regering het Internationaal Monetair Fonds uitgenodigd om begin februari mogelijke financiële en technische ondersteuning te bespreken. Het IMF-team zal binnenkort ons land aandoen om samen met de Surinaamse autoriteiten de financiële steun en technische bijstand vast te stellen. De IDB en de WereldBank zullen ook deel uitmaken van deze missie.
Tijdens het afgelopen bezoek aan Suriname in december 2015- ter finalisering van het jaarlijks surveillance rapport – raakte het IMF team sterk onder de indruk van de serieusheid en reikwijdte van de aanpassingsinspanningen van de Surinaamse autoriteiten om het hoofd te bieden tegen de desastreuze effecten van de tot nog toe ergste grondstoffenprijsschok voor Suriname. Duidelijk werd in de besprekingen tussen Financiën en het IMF team olv de heer Mitsuhiro Furusawa, dat het IMF tevreden was met de inspanningen getoond door Suriname op macro-economisch gebied en de reeds gaande en op handen zijnde institutionele hervormingen op het gebied van overheidsfinancien. Het IMF gaf aan dat zij substantiële financiering ter ondersteuning van de reservepositie van de Centrale Bank kan bieden, uitgebreide technische bijstand bij het verder ontwerp en de uitvoering van de hervormingen kan verlenen, en een extra impuls kan geven aan het vertrouwen binnen en buiten Suriname. Met name de internationale gemeenschap zal ingelicht worden over de positieve beoordeling van de geschiktheid en levensvatbaarheid van het Surinaams aanpassingsprogramma.
Het programma is geenszins gedicteerd door het IMF. De Surinaamse regering ontwikkelde een eigen aanpassingsprogramma en voert dat sinds Augustus 2015 met toenemend succes uit. Het IMF zal het programma dat is opgesteld door de overheid onderzoeken op de geschiktheid, haalbaarheid, en effectiviteit. Het IMF zal de programmering van kwantitatieve doelstellingen met betrekking tot de houdbaarheid van de betalingsbalans, schuld en de begroting beoordelen. Daarnaast zal het IMF de behoefte van Suriname aan technische bijstand voor het ontwerpen en implementeren van structurele hervormingen nagaan. Deze hervormingen gericht op hogere economische groei en werkgelegenheid, effectiviteit en financierbaarheid van het sociale beschermingsstelsel komen mogelijk in aanmerking voor technische bijstand op kosteloze basis.
Op grond hiervan zou de technische en financiële steun van het IMF niet alleen een “verzekering” zijn tegen de wisselvalligheid van de grondstoffenmarkt, maar ook een kosteneffectieve ondersteuning van onze hervormingsinspanningen. Tevens houdt het een belangrijke internationale erkenning in van het fiscale en monetaire beleid en de hervormingsinspanningen die Suriname zich getroost.
Daarnaast hebben multilaterale banken, zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en de Caribische Ontwikkelingsbank ook reeds hun ondersteuning toegezegd aan de enorme hervormingsinspanningen van de overheid. De drie ontwikkelingsbanken zullen naast het IMF in de komende twee jaar ook substantiële financiering en technische hulp, verscheidene beleids gebieden rakende, bieden aan Suriname.
Voorlichting ministerie van Financiën

error: Kopiëren mag niet!