M‎egazaak CHS gaat vrijdag voor onder grote publieke belangstelling

MGÇÄegazaak CHS gaat vrijdag voor onder grote publieke  belangstellingDe megarechtszaak die de politieke partijen PL, VHP en de NPS en de benadeelde DNA-kandidaten Barkat Mohab Ali van de VHP en Prem Sardjoe van de NPS in de terugroepkwestie van de overlopers Raymond Sapoen en Diepak Chitan hebben aangespannen, gaat vrijdag om 13.00 uur voor. De PL heeft inmiddels een verklaring de deur doen uitgaan, waarin aan de vakbeweging, het bedrijfsleven en sociaal maatschappelijke organisaties wordt gevraagd een vertegenwoordiger af te vaardigen vrijdag om getuige te zijn van de rechtszitting. Ook burgers die willen ondersteunen, worden door de PL om 12.00 uur opgeroepen zich te verzamelen bij het kantongebouw aan de Grote Combeweg.
‘Laatste strohalm die we nog hebben’
‘De rechterlijke macht is de laatste strohalm die we nog over hebben’, benadrukte PL-voorzitter Paul Somohardjo in gesprek met Dagblad Suriname. ‘Vooral gelet op het feit dat het parlement, de wetgevende macht, heeft bewezen te buigen voor de uitvoerende macht, namelijk om gehoor te geven aan het verzoek van de president om DNA-vergaderingen aan te houden. Dan hebben we al twee weken niet vergaderd’, zegt Somohardjo verontwaardigd. Hij vindt het ‘verschrikkelijk’ dat de wetgevende macht, ‘die volgens wettelijke grondbeginselen onafhankelijk dient te opereren, zich ten dienste stelt als een verlengstuk van de uitvoerende macht en vaart op het kompas van de uitvoerende macht’.
Rechtstaat moet behouden blijven
Volgens Somohardjo moet ook het volk ervoor waken dat de rechtstaat verloren gaat. Vandaar de oproep aan de gemeenschap om vrijdag aanwezig te zijn. De PL, VHP, NPS en de twee benadeelde DNA-kandidaten, Barkat Mohab Ali van de VHP en Prem Sardjoe van de NPS, hebben een rechtszaak aangespannen tegen CHS-voorzitter Eugene Merkus en de 12 leden van het CHS. Daarnaast is het CHS als instituut ook voor het gerecht gesleept evenals president Desi Bouterse, de Staat Suriname en de dc’s van Wanica, Roliene Samsoedien, en Saramacca, Laksminarain Doebay. Als eis is gesteld dat binnen 5 dagen na vonniswijzing er invulling gegeven moet worden aan de Terugroepwet. Gebeurt dit niet, dan wordt dagelijks een bedrag van SRD 5 miljoen als dwangsom geëist, afzonderlijk van het CHS-bestuur, president Bouterse en de S‎taat Suriname. Ook is gesteld dat de dc’s binnen 24 uur de opvolging moeten doorgeven. Blijven zij in gebreke dit te dien, dan wordt dagelijks een bedrag van SRD 500.000 van elk van hun als dwangsom geëist. Dat de rechtszaak zoveel instanties en personen met de haren erbij sleept, heeft volgens Somohardjo te maken met het ‘a no mi’ syndroom dat momenteel erg populair is in de regering. Alle betrokken personen om invulling te geven aan het terugroepen van Sapoen en Chitan en het doorschuiven van Mohab Ali en Sardjoe zijn betrokken in de megazaak. ‘We hebben geen gaatje opengelaten’, aldus Somohardjo. De handelingen van parlementsvoorzitter Jennifer Simons zullen nauwlettend in de gaten gehouden worden. Indien zij een stokje voor mocht steken dat de twee nieuwe assembleeleden niet worden toegelaten tot het parlement, kan ook zij een rechtszaak tegen zich verwachten.
Hoefdraad meest recente ‘a no mi’ acteur
Somohardjo legt er de nadruk op degelijk rekening te houden met het ‘a no mi’ syndroom van deze regering. De meest recente acteur die dit heeft geacteerd, is de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Hoewel hij zelf in hoogsteigen persoon aanzat als governor van de Centrale Bank van Suriname, heeft hij er niet voor geschaamd en geschroomd om zijn eigen falen toe te schuiven in de schoenen van zijn voorganger op Financiën, Andy Rusland. ‘Dat was gewoon een scenario. Na zijn persconferentie gaat Hoefdraad mooi op reis, het volk in een waas van financiële ellende en wanhoop achterlatend. ‘Onze rechtstaat moet behouden blijven. We moeten niet terechtkomen in een situatie als Venezuela’, laat Somohardjo een waarschuwend geluid horen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!