Geboefte Marrons op Juspol

Open brief aan de DNA-voorzitter.
Zeer geachte mevr. Simons,
Op 18 december 2015 werd ik onaangenaam verrast door uitspraken van de minister van Justitie en Politie mevr. Jennifer Van Dijk-Silos gedaan in uw college, De Nationale Assemblee, over “geboefte Marrons op het ministerie van Justitie en Politie”.
Mevrouw de voorzitter, ik ben zeer geschokt en vooral getroffen door het feit dat deze minister onder uw hamer gedurende langer dan 15 minuten onafgebroken de gelegenheid kreeg om zogenaamd reagerend op een persoonlijk feit haar niveau van rechtsbescherming van de Surinaamse burger in uw college te etaleren. Ik schaam mij diep mevrouw de voorzitter, niet omdat mevrouw Jennifer Van Dijk-Silos de Marrons vergelijkt met het vee van Laban of betitelt als gespuis, kataas of crapule. Want de naam Marron hebben wij toen al zelf gekozen, niet omdat wij vinden dat onze voorouders lafaards waren, maar omdat die aanduiding haar nazaten met trots verbindt aan de heldhaftigheid van die voorouders.
Voor de Marroncultuurgemeenschap is mevrouw Jennifer van Dijk-Silos immers geen vreemde. In politieke kringen ligt haar cynische uitspraak “laat is laat” ons nog vers in het geheugen, terwijl zij onlangs is gestart met acties die de stemming en de grimmigheid over seksueel misbruik van kinderen in o.a. het district Sipaliwini bij Marrons en Inheemsen aannemelijk moeten maken. De Marroncultuurgemeenschap houdt er rekening mee dat het nog enige tijd zal duren voordat een groot aantal Surinamers ook wetenschappers als mevrouw Van Dijk-Silos afstand kunnen nemen van de stereotype beeldvorming die uiteraard lijdt tot aversie tegen Marrons en de Marroncultuurgemeenschap.
Mevrouw de voorzitter ik schaam mij diep wanneer ik in beschouwing neem dat mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, die zelf rechtsgeleerde is er niet voor terugdeinsde om informaties over ambtenaren (Surinaamse staatsburgers) die zij bij naam en toenaam noemt in uw College te grabbel legt van de nationale en de Internationale pers, nota bene in een sfeer en binnen een setting waar die ambtenaren zichzelf niet konden te verdedigen. Ik ben diep teleurgesteld dat u deze minister niet tot orde heeft kunnen roepen. Want u zult het met mij eens zijn dat dit gedrag van mevrouw Van Dijk-Silos een minister niet waardig is omdat zij niet alleen het ambt van minister schaadt maar van de totale regering.
Ik vraag mij in alle eerlijkheid af welke garanties op rechtsbescherming de Surinaamse burger nog heeft van deze minister die demonstratief gevoelige informaties over staatsburgers gewoon naast de vuilniston op straat legt. Deze vertoning van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos lijkt zeer vreemd omdat het in Suriname gebruik is dat bij verdachtmakingen of arrestaties van personen slechts de initialen worden vermeld. En terwijl zij laatstelijk nog geweigerd heeft de namen van buitenlanders die betrokken waren bij mensenhandel prijs te gegeven, omdat zij bang was voor het leven van hun families in hun land van herkomst, strooit zij hier met namen van de eigen staatsburgers op straat. Kennelijk is mevrouw Van Dijk-Silos weinig gevoelig voor de gevolgen van haar vertoning voor de familie, de kinderen, de vrienden en de directe woonomgeving van deze ambtenaren. Het zijn toch geboefte Marrons.
Drs. Erney R.A.O. Landveld

error: Kopiëren mag niet!