‎Staat Suriname, Bouterse, CHS, ledenkorps CHS en dc's Doebay en Samsoedien voor het gerecht gesleept

Het hardnekkig weigeren van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) om ondanks een rechterlijk vonnis uitvoering te geven aan de terugroeping van de PL-assembleeleden Sapoen en Chitan en te voorzien in de opengevallen vacatures, heeft uiteindelijk geresulteerd in een megarechtszaak tegen verschillende personen. Deze zaak is vrijdag ingediend door de drie verschillende politieke partijen, de P‎L, VHP, NPS en de benadeelde kandidaatopvolgers, Barkat Mohab Ali van de VHP en Prem Sardjoe van de NPS.
Personen die allemaal voor het gerecht gesleept worden, zijn president Desi Bouterse, de voorzitter van het CHS, Eugene Merkus, plaatsvervangend voorzitter Maya Manohar en de leden ‎ Delano Landvreugd, Raymond Landburg, Dennis Menzo, Joan Nibte, Luciano Mentowikromo, Anushka Ramdhani, Robby Raghoe, Elvira Sandi, Ricardo Vreden, Steve Vriese en Radjkoemar Ramkaloep. Verder worden ook gedaagd de voorzitters van het hoofdstembureau Wanica, Roliene Samsoedien, en de voorzitter van het hoofdstembureau Saramacca, Laksminarain Doebay. Daarnaast zijn ook het CHS als instituut en de Staat Suriname voor het gerecht gesleept.
Als eis is gesteld om uitvoering te geven aan het terugroeprecht. Dit moet binnen een tijdsduur van 5 dagen geschieden. Aan het CHS is de ruimte geboden om binnen 5 dagen in vergadering bij elkaar te komen om invulling te geven aan de Terugroepwet en vervolgens te voorzien in de opengevallen vacatures. Indien dit niet is gebeurd, wordt tegen het CHS-ledenkorps, de Staat Suriname en de president elk een dwangsom van SRD 5 miljoen per dag geëist. Tegen elk van de voorzitters van het hoofdstembureau wordt‎ een bedrag van SRD 500.000 per dag geëist.
De partijvoorzitter van de PL, Paul Somohardjo, geeft Dagblad Suriname te kennen dat de aanklagers slechts uitvoering van de Terugroepwet willen en geen enkele bevinding of interpretatie van het CHS willen horen. Dat is niet de taak van het CHS. Het totale ledenkorps van het CHS is erbij gesleept, omdat zij allen verantwoordelijk gesteld kunnen worden van niet adequaat functioneren van het CHS. “Niemand, geen enkel lid, kan dokken en zeggen dat ze niet weten dat er een vonnis is dat Sapoen en Chitan volgens de wettelijke basis zijn teruggeroepen.” Dat president Desi Bouterse ook tot de aanklagers behoort, ligt aan het feit dat hij verzuimd heeft om als hoogste man van het land, als opperbevelhebber, in te grijpen toen het CHS het rechterlijk vonnis desavoueerde en weigerde invulling te geven aan de terugroeping en te voorzien in de opengevallen vacatures. ‘Het is de taak van de president om op te letten’, aldus Somohardjo. Al de betrokken partijen waaronder ook de dc’s zullen gedagvaard worden om ervoor te zorgen dat er ‘geen enkel gaatje is’, benadrukt Somohardjo. De ‘a no mi’ en ‘mi no sabi’ mentaliteit moet niet gaan zegevieren, aldus Somohardjo.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!