Drie griffiers beëdigd op Hof van Justitie

Drie griffiers beëdigd op Hof Van JustitieHet Hof van Justitie is op 13 januari 2015 versterkt met 3 nieuwe griffiers. Latoya Rozenblad, Sharisa Dorff en Angela Grames waren blij en trots dat deze beëdiging eindelijk tot stand is gekomen. Tijdens hun dankspeech gaf één van hen aan dat het niet gemakkelijk is gegaan en dat ze vaak teleurgesteld waren, omdat het moment maar niet kwam. Kantonrechter Anand Charan heeft tijdens de zitting de griffiers beëdigd en gaf aan dat griffier-zijn een veelomvattende taak is. De griffier is onmisbaar in de rechtspraak. De zitting kan niet zonder hen beginnen. Een griffier heeft het beheer over het dossier en is actief betrokken bij de voorbereiding van de organisatie van de zitting en het uitwerken van de processen-verbaal na afloop van de zitting. De kantonrechter wenste hen veel succes in het uitoefenen van de werkzaamheden

Carrièremogelijkheden van de griffier zijn beperkt

Voorzitter van de Vereniging van Griffiers, Jayperkash Ramdin, sprak over de positie van de griffier. De vereniging die zich sterk maakt voor de positie van de griffier is van mening dat deze een heel belangrijke plaats inneemt in de rechtsstaat. Hij zegt dat de griffier meer carrièremogelijkheden moet krijgen, omdat die momenteel zeer beperkt zijn. De voorzitter zegt te hopen dat dit beter wordt in de toekomst, maar denkt niet dat het echt zal gebeuren. Hij is van mening dat het beleid van de regering niet die mogelijkheid biedt. Hij doet echter een beroep op de rechtstaat om hulp te bieden hierin. Verder wenste hij de pas beëdigde griffiers veel succes toe. Zij hebben namelijk te kennen gegeven lid te willen worden van de vereniging. Dit verzoek zal overwogen worden in de eestvolgende vergadering eind januari.

Taken van de griffier

De griffier verleent bijstand aan de rechter en moet de voorschriften volgen. Hij is belast met de inrichting van de administratie, woont terechtzittingen bij en beheert het archief en bewaring van de ter griffie neergelegde stukken en geldswaarden. In gevolge van artikel 16 van de Wet Rechterlijke Organisatie moet men ingezetene zijn en tenminste 21 jaar oud en moet men door de kantonrechter tot wederopzegging daartoe aangewezen en beëdigd zijn.

error: Kopiëren mag niet!