Sozavo-minister legt eerste werkbezoek af voor 2016

SOZAVO minister legt eerste werkbezoek af voor 2016.1Minister Joan Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozao) heeft op 7 januari een werkbezoek gebracht aan de verschillende wijkkantoren van het ministerie en het districtscommissariaat in het district Para. Tijdens dit bezoek was de bewindsvrouw vergezeld van haar directie- en enkele stafleden. De bewindsvrouw werd omstandig geïnformeerd over de werkomstandigheden van het Sozavo-personeel tijdens de rondleiding op de wijkkantoren. Volgens minister Dogojo is het de bedoeling dat er gezamenlijk wordt nagedacht over hoe het ministerie zijn dienstverlening kan verbeteren op de wijkkantoren. Het is voor de bewindsvrouw van eminent belang een scan te maken van de status, waarin de verschillende wijkkantoren verkeren. Op basis hiervan zullen gepaste maatregelen ter verbetering worden genomen.
Onder de aandacht van de minister werd tijdens de bezoeken de “weeskinderenproblematiek” in het district Para gebracht. Hierop stelde de bewindsvrouw hard aan de weg te zullen timmeren om vanuit de staat opvangstinstellingen naar een hoger niveau te brengen. Vanuit het ministerie zal een bureau voor opvangstinstellingen worden opgezet, die controle op alle fronten zal uitoefenen. “Om te komen tot efficiëntie is de interne structurering van eminent belang”, onderstreept minister Dogojo. In dit kader is het ministerie bezig opvanginstellingen, die nergens geregistreerd zijn, in place te brengen. De wijkkantoren van Osembo, Onverwacht, La Vigilantia, Simonspolder en Smal Calden (Jamaica) zijn tijdens dit bezoek van de minister aangedaan.

error: Kopiëren mag niet!