Standpunt Van Dijk-Silos over voorlichtingsafdelingen staat nog overeind

Jennifer van Dijk-Silos
Jennifer van Dijk-Silos
Minister Van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft vóór de jaarsluiting publiekelijk gezegd dat zij ontevreden is over het functioneren van de voorlichtingsafdeling van het ministerie en het Korps Politie Suriname (KPS). Zij verklaarde maatregelen tegen deze afdelingen te zullen nemen en wel voor het einde van 2015. Tot de dag van vandaag zitten echter de afdelingshoofden Marita Asontoe-Ritfeld en Cherida Dragman nog op hun posten.
Het standpunt van de minister blijft hetzelfde. De functionarissen hebben het standpunt van de minister betreffende hun vertrek nog niet formeel vernomen. “Je doet first things first. Ik heb ooit gezegd dat ik niet op mensenjacht ben. Ik wil mensen die corrupt zijn weg hebben. Ik heb onlangs ook de interne reorganisatie aangekondigd. Het gaat niet om de mensen. Ik praat over instituten. Ik ben zakelijk. Ik wil het ministerie op een hoger niveau brengen. Het HRM-traject heeft te maken met je organogram, procedureregels, competentie van mensen, beoordelingen en onrechtvaardigheden weghalen. Onder mijn leiding zal dit lukken”, zegt de minister zelfverzekerd.
Van Dijk-Silos heeft vooralsnog niemand op het oog voor haar voorlichtingsafdeling. KPS heeft een redelijk zelfstandig functionerende structuur. De post bij KPS zal door politie zelf moeten worden ingevuld. De minister zal wel haar evaluatiepunten aan de korpschef voorhouden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!