Nieuwe Chinese houthandelaren actief in gemeenschapsbossen

Houtkapconcessiehouders ervaren een vervelende concurrentie met de nieuwe houtbedrijven van nieuwe Chinese ondernemers in de houtsector. Terwijl de concessiehouders zich aan de regels houden door onder andere retributie te betalen, komt de Aziatische groep gemakkelijk ervan af. Zij halen foefjes uit, zoals het kappen van hout uit de bestaande gemeenschapsbossen van Marrons en Inheemsen. Op deze manier ontduiken zij belasting. Komt erbij kijken dat concessionarissen verplicht zijn aan verantwoord houtkap te doen.
Volgens Andre Soeltansing, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie, wijzen de recente statistieken duidelijk uit dat 48% van houtproducten afkomstig zijn uit gemeenschapsbossen en 52% uit de concessiegebieden. Gemeenschapsbos is door de overheid aan Marron of Inheemse dorpsbewoners afgestaan voor houtkap bestemd voor eigen gebruik en nut, zoals huizenbouw. Houtkap moet goed geschieden, omdat Suriname niet beschikt over homogene bossen. “We hebben natuurlijke regeneratiebossen, die dus zichzelf herstellen. Daarom mogen wij maximaal 25km³ per hectare oogsten”, aldus Soeltansingh.

error: Kopiëren mag niet!