Juspol huldigt leden rechterlijke macht

Oud procureur-generaal Soebhas Punwasi samen met mr. Cynthia Klein-Jules, officier van justitie en mr. Ilse Krenten, substituut officier van justitie
Oud procureur-generaal Soebhas Punwasi samen met mr. Cynthia Klein-Jules, officier van justitie en mr. Ilse Krenten, substituut officier van justitie
Het ministerie van Justitie en Politie heeft het nieuwe jaar officieel geopend middels de huldigingen van leden van de rechterlijke macht. Hiertoe behoorde ook de oud procureur-generaal, Soebhas Punwasi, die 35 jaar in dienst van de overheid zijn krachten aan land en volk heeft kunnen verlenen. Het ging om 7 huldigingen, waarvan 2 bijzondere gratificaties aan gepensioneerden. De eerste was Punwasi en de tweede mr. Maureen Dayala. Mr. Marie Mettendaf werd geëerd voor 40 jaren in overheidsdienst. Mr. Ilse Krenten, mr. Duncan Nanhoe en mr. Cynthia Klein-Jules kregen een toekenning van een gratificatie in verband met hun 30-jarig ambtsjubileum. Mr. Gloria Karg-Stirling werd bedankt voor de 25 jaren in overheidsdienst. (foto: Kevin Ngadimin)

error: Kopiëren mag niet!