MCP nog bezig met calculatie prijsverhogingen

De Melkcentrale Paramaribo (MCP) probeert de huidige prijzen zo lang als mogelijk te rekken. Het staatsbedrijf is momenteel nog bezig met de calculaties voor het verhogen van de prijzen van zijn producten. Deze calculaties moeten nog met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij worden besproken. Er zal volgens MCP-directeur Dewkoemar Sitaram moeten worden gekeken naar wat het beleid van de minister is ten aanzien van de prijs van rauwe melk. De melkboeren hebben onlangs zowel de aandacht van de minister als van MCP hiervoor gevraagd. “Daarvoor hebben wij tijd nodig. Ik wil niet nu mijn prijzen verhogen en later weer de prijzen van rauwe melk meenemen. Ik wil alles integraal bespreken en meenemen”, zegt Sitaram.
Deze besprekingen zullen moeten uitmonden tot in een win-winsituatie voor zowel de melkboer als de MCP. Voor de melkboer betekent een betere prijs meer ademruimte. Voor de MCP betekent een niet te hoge prijs voor rauwe melk als één van de belangrijkste grondstoffen voor het product, behoud van het concurrentievermogen. Met de huidige koerssituatie wordt de MCP doodgeconcurreerd door import van poedermelk die volgens Sitaram nog steeds goedkoper is.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!