Sapoen: “CHS moet rekening houden met bodemgeschil”

Assembleelid Raymond Sapoen, trekker van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB), vindt dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) rekening moet houden met een lopende rechtszaak in bodemprocedure alvorens een beslissing te nemen. Van het CHS wordt verwacht dat uiterlijk vandaag, 4 januari, voorzien wordt in de vacature. De Pertjajah Luhur, tegen wie de bodemprocedure aanhangig is gemaakt, vindt dat op basis van de wet het CHS moet handelen. Dit orgaan is op 22 december via deurwaardersexploot op de hoogte gesteld van de beslissing van de partij om Sapoen en Diepakkoemar Chitan terug te roepen. “Het CHS heeft inmiddels ook een brief van ons gehad, waarin zij wordt gezegd om conform de terugroepwet te handelen. Binnen de wet is een aantal voorschriften, waaraan men zich moet houden, wil je met succes een beroep doen als terugroepingsgerechtigde. Wij zijn van oordeel dat op een aantal gronden de wet niet is nageleefd, zoals dat nageleefd moest worden. Tegelijkertijd is een aantal weken terug ook een bodemgeschil aanhangig gemaakt. Wij hebben gevraagd dat het CHS daarmee rekening houdt en niet vooruitlopend daarop een beslissing neemt. Dit, omdat er simpelweg geen enkele vacature open is”, stelt Sapoen.
Democratie moet volgens wet zegevieren
Volgens Sapoen moet de democratie volgens de wet zegevieren en niet zoals PL-voorzitter Paul Somohardjo elke dag zogenaamd propageert. “Hij denkt dat hij gewonnen heeft en dat de democratie van hem is. Vanaf het begin van de zaak is dit iets dat voor hem persoonlijk is geweest, waarbij de hele partij met de haren erbij is gesleept.” Volgens de parlementariër is alles zodanig gebeurd dat binnen korte tijd er meer dan 200 fictieve kernen zijn geïnstalleerd, terwijl in de glorietijden de partij niet eens 20 tot 30 kernen had. “De HVB-mensen geven ons de informatie door van het veld. Zelfs op de partijraadsvergadering van 20 december bestond de vergadering 90% uit mensen, die nooit eerder onder de brug waren geweest”, aldus Sapoen.
“Sapoen heeft alle 5500 stemmen op eigen kracht behaald”
“Als Somohardjo steeds zegt dat de democratie vraagt dat Sapoen en Chitan teruggeroepen moeten worden, dan moet ik u zeggen dat alle 5500 stemmen, stemmen geweest zijn van Sapoen. Als Sapoen niet op de kandidatenlijst van de PL was, zou de partij niet eens de helft daarvan hebben gehad. Van al deze kiezers hebben Sapoen en Chitan de opdracht gehad om een constructieve bijdrage te leveren. Wij hebben dus niemand bedrogen”, stelt Sapoen. Het antwoord van de HVB’er verschilt echter van Somohardjo, die vindt dat Sapoen middels stemadvies binnen is gebracht. Immers had hij volgens de PL-voorzitter bij zijn eerdere partij, Pendawalima, nooit zelf een zetel kunnen halen. Sapoen stelt dat het onjuist is wanneer hij door de PL-partijvoorzitter aangeduid wordt als een bedrieger, die leiding geeft aan het ‘Huis van Bedriegers’. “Wij hebben een ander niveau en houden ons niet bezig met zulke aantijgingen. Wij weten dat het misschien populistisch zo trekt, maar we respecteren een ieder in de politiek, die op een oprechte wijze bezig is om met zijn kwalificaties”, aldus Sapoen.
Somohardjo is gepasseerd station
“Voor ons is Somohardjo een gepasseerd station. Hij kan ons misschien ophouden, maar niet tegenhouden.” Ondertussen wacht de groep op het vonnis van het verloren kort geding van 30 december 2015. De uitspraak is zwart op wit nodig om een ‘memorie van grieven’ op te stellen. Sapoen zegt dat hoger beroep niet is uitgesloten. Wanneer Sapoen wordt teruggeroepen, komt in zijn plaats Barkat Mohabali van de VHP. De volgende op de lijst van V7 in Saramacca, indien Chitan plaats moet maken, is Prim Sardjoe van de NPS. Het CHS heeft bij de eerdere terugroeping aangegeven dat er geen wettelijke gronden zijn voor de terugroeping. Op grond hiervan was er geen vacature ontstaan. Het wachten is op het nieuwe besluit maandag. Somohardjo vindt echter dat het CHS beïnvloed wordt door de NDP. Vandaar dat eerder in nadeel van de PL is beslist. Volgens de PL’er wil de paarse partij sterker worden door onrust te zaaien in andere partijen.
FR

error: Kopiëren mag niet!