Somohardjo: “HVB is Huis van Bedriegers”

PL-secretaris Robert Soentik en -voorzitter Paul Somohardjo (foto: Anil Ramkumar)
PL-secretaris Robert Soentik en -voorzitter Paul Somohardjo (foto: Anil Ramkumar)
Voor Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo is de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) niets anders dan een ‘Huis van Bedriegers’. Dit is waarom zij steeds administratieve foutjes zoeken om hun royement aan te vechten. De PL-voorzitter bevestigde dinsdag tijdens een spoedpersconferentie dat de groep, onder leiding van overgelopen assembleelid Raymond Sapoen, wederom een kort geding aanhangig heeft gemaakt om het recent genomen besluit van ontheffing uit de partij aan te vechten. Woensdag om 9.00 uur ’s morgens zal kortgedingrechter Susanne Chu uitspraak doen in deze zaak. Sapoen is op 20 december samen met Diepakkoemar Chitan, Mike Noersalim, Rudy Soerodimedjo en Isaak Soerokarso door de PL-partijraad voorgedragen voor ontheffing uit hun functie. De groep moet zich hiertegen nog verweren. Volgens de HVB zijn de onlangs genomen stappen van Somohardjo statutair onjuist en tegen alle partijregels in. Volgens Somohardjo heeft hij de dagvaarding zondagavond ontvangen. En maandagmorgen vroeg moest hij zich bij de rechter aanmelden. Daar aangekomen hoorde hij van de rechter dat er geen uitstel mogelijk was, waardoor het repliek mondeling moest worden gedaan. Somohardjo gaf aan dat de rechter hem aangaf dat de partij rekening moest houden met de 14 dagen die het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft om de formaliteiten rond de terugroeping rond te krijgen. Deze termijn verstrijkt maandag 4 januari.
‘We dealen niet met kleine sriba’s, maar met grote pataka’s’
Volgens de PL-voorman is het vrij duidelijk dat de grote boys duidelijk bemoeienis hebben in deze kwestie. “We dealen niet met kleine sriba’s, maar met grote pataka’s”, zei hij doelende op de NDP. Volgens hem doet de NDP haar macht reeds over 90% van het staatsbestel gelden. Desondanks gelooft hij nog dat de rechterlijke macht niet onder invloed van de kracht van de NDP zal wijken en de rechtstaatgedachte hoog zal houden. De politicus benadrukte dat het advocatenkantoor Van Dijk-Silos wederom de belangen van de twee HVB-leden verdedigt. Dit is volgens hem een inmenging die hij ten zeerste afwijst, aangezien de moeder van advocaat Nailah van Dijk tevens minister van Justitie en Politie is.
Niemand is bang voor Somo
De politicus Somohardjo benadrukte dat geen enkel partijlid te vrezen heeft van de vermeende dictatuur waarover de HVB het steeds heeft gehad. De partij is bijzonder transparant geweest. De partijraadsvergadering is op de juiste wijze geconvoceerd en ook volgens de regels gehouden. Een simpel voorbeeld van de democratie in de partij is de wijze waarop een stembrief, waarop er tegen het royement van HVB-leden is gestemd, toch geldig werd verklaard, ondanks dat de stemgerechtigde aangaf verkeerd te hebben gestemd. De partij was volgens hem gerechtigd de vergadering bijeen te roepen, omdat alle 14 hoofdbestuursleden hadden getekend. De 9 leden van de HVB zijn vervangers van deze leden en dit maakt dat hun macht beperkt is.
Indien Waidoe overloopt, staat dit zelfde lot hem te wachten
Volgens Somohardjo hoeft er geen vrees te zijn dat zijn DNA-lid William Waidoe goed contact heeft met de HVB-leden. De partij is democratisch tot een bepaalde grens. Indien Waidoe ook besluit over te lopen, staat hem dan hetzelfde lot te wachten. Vooralsnog denkt hij niet dat dat zal gebeuren, aangezien Waidoe ook tegen de HVB-leden heeft gestemd. De politicus gaf aan dat intussen enkele overgelopen leden uit de HVB zijn gestapt. Deze zijn ‘on speaking terms’ met de PL.
Noersalim is pseudo-minister
Volgens Somohardjo hangt de positie van Binnenlandse Zaken-minister Mike Noersalim af van de positie van Sapoen en Chitan. De PL heeft geen enkele ministerskandidaat voorgedragen. Hierdoor kan Noersalim gezien worden als een pseudo-minister. “Het is dezelfde poppenkast die hem op de lijst had geplaatst. Dezelfde poppenkast die hem bekend heeft gemaakt. Wel, dezelfde poppenkast zal hem weer terugroepen”, aldus Somohardjo.
FR

error: Kopiëren mag niet!