Volksgezondheid: Zika epidemiologie en aanpak in Suriname

In Suriname is vanaf de dreiging van het Zika-virus begonnen met voorlichting naar gezondheidswerkers. Deze alertheid werd verhoogd na het eerste laboratorium bevestigd geval van Zika in Suriname. De spreiding van Zika breidt zich langzamerhand uit over de rest van Zuid- en Centraal Amerika en het Caraibisch gebied. De eerste recente meldingen van deze week uit de Franse gebieden, Frans Guyana en Martinique. Zika wordt veroorzaakt door het Zika-virus en wordt overgebracht van mens op mens door de beet van de geïnfecteerde Aedes aegypti muskiet. Dit is dezelfde muskiet die ook Dengue en Chikungunya overbrengt.
De symptomen van Zika komen enigszins overeen met die van Dengue en Chikungunya, alleen dan in mildere vorm. Typische symptomen zijn koorts (meestal niet erg hoog), gewrichtsklachten en huiduitslag. Sommigen mensen krijgen ook last van bijkomende klachten, zoals hoofdpijn, spierpijn en ooginfectie. Bij een meerderheid van de patiënten verdwijnen de klachten binnen 2-7 dagen. De ziekte wordt soms niet herkend of verkeerd gediagnosticeerd als Chikungunya of Dengue. Zika kan in alle leeftijdsgroepen, zowel bij mannen als vrouwen optreden. Na een incubatietijd van 3-12 dagen na de muskietenbeet kan laaggradige koorts optreden naast andere symptomen. Patiënten herstellen meestal volledig zonder complicaties en hospitalisaties komen weinig voor.
In Brazilië is de spreiding van het Zika-virus, vooral in het Noord-Oosten, in verband gebracht met toegenomen gevallen van afwijkende schedelomvang en neurologische verschijnselen bij kinderen bij de geboorte. De onderzoeken wijzen tot nu toe in de richting van een verband tussen het oplopen van Zika door de moeder in de eerste drie maanden van de zwangerschap en een toegenomen kans op het krijgen van een kind met genoemde afwijkingen. Ook de relatie tussen het oplopen van Zika en het ontwikkelen van tijdelijke zenuwafwijkingen is reden voor verder internationaal onderzoek. De conclusie is dat het Zika-virus een mild ziektebeeld veroorzaakt, overheerst door voornamelijk lichte koorts en gewrichtspijnen, rode ogen en een huiduitslag, die spontaan na enkele dagen verdwijnen. Echter zijn er indicaties die wijzen op het ontwikkelen van klachten op termijn na Zika-infecties, zoals nu het vermoeden is van aangeboren hersenafwijkingen.
Internationaal zijn de adviezen met betrekking tot het Zika-virus aangepast en wordt vooral special aandacht gegeven aan zwangere vrouwen aan het begin van de zwangerschap. Ook in ons land wordt de nadruk opgelegd op voorkoming van mogelijke complicaties na de zwangerschap, naast de reeds bekende oproepen voor het handhaven van een schoon milieu door het opruimen of afdekken van broedplaatsen en zich zelf beschermen tegen muskietensteken, vooral overdag. Zwangere vrouwen worden op het hart gedrukt extra voorzichtig te zijn, zich te beschermen tegen muskietensteken en conform protocol de prenatale controles te bezoeken. Hiertoe zijn er al gesprekken geïnitieerd met relevante gezondheidswerkers en mag de bevolking binnenkort meer informatie tegemoet zien via onze voorlichtingskanalen.
Het belangrijkste centraal motto blijft nog altijd : NON MEK’ NO WAN MASKITA DJUK YU!!

error: Kopiëren mag niet!