Regering mag CBvS governor toestemming verlenen om ander ambt te bekleden

Velen protesteren luidkeels over het niet verenigbaar zijn van de functies van governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën. Zelfs de groep ‘We zijn Moe’ heeft hiervoor de aandacht gevraagd. Maar moeten wij dit geheel van het samen doen zijn van deze twee functies de regering kwalijk nemen ? We weten dat het de regering is die de Governor mag benoemen. Hoe weten wij dat? De Bankwet van 1956 schrijft dat voor. Als de regering dat mag doen, mag de regering dus een ieder die zij geschikt acht, op de post van de Governor plaatsen.
De president heeft onlangs tijdens een persconferentie ook aangegeven dat de ontslagprocedure van de Governor nog niet rond is. Dus zit onze minister van Financiën formeel nog aan als Governor. Wat zeker betwist wordt is de mogelijkheid dat Hoefdraad nog een salaris van de Governor ontvangt. Maar mag de minister van Financiën geen governors functie bekleden?
De Bankwet schrijft in artikel 22 voor dat “de president (governor) niet zonder toestemming van de Regering andere bezoldigde posten, ambten, of bedieningen mag bekleden. Hij mag niet handel drijven of bij enige handelsoperatie belang hebben, anders dan als houder van aandelen in, of obligatiën van naamloze- of commanditaire vennootschappen”.
Wij lezen hier dus niet dat de twee functies die Gillmore Hoefdraad bekleedt, niet verenigbaar zijn. De regering kan toestemming verlenen aan de Governor voor het bekleden van een ander ambt. Of die toestemming nu stilzwijgend of zwart op wit is verleend is niet bekend.
Vaststaat dat die mogelijkheid om twee functies te bekleden wel degelijk bestaat. Echter leggen wij de nadruk op de toestemming van de regering, die hoogst waarschijnlijk ongemotiveerd is gebleven waardoor er veel onduidelijkheid en commotie is ontstaan. Hoefdraad werd onlangs in het parlement flink onder vuur genomen door de oppositie. Diverse Assembleeleden wezen er op dat de functies onverenigbaar zijn.
Assembleelid Mahinder Jogi zei in het parlement dat de president Hoefdraad moet ontslaan als minister, totdat er een andere Governor is benoemd. Paul Somohardjo trok de deskundigheid van Hoefdraad in twijfel. Gregory Rusland en Chan Santokhi wezen op het belang van vertrouwen. Oppositieleden stelden dat er geen vertrouwen meer is in de Centrale Bank van Suriname.
Het laatste zou zeker een highlight verdienen als we nu zien dat de controleur zichzelf kan controleren. Vermoedens zullen er dus zeker bestaan over het wel of niet partijdig uitvoeren van controlewerkzaamheden. De balans wordt zeker niet gevonden als er gekeken wordt naar het belang van het vertrouwen in plaats van de keuzevrijheid van de regering. Het beginsel van vertrouwen weegt toch nog zwaarder.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!