Nurmohamed: ‘Bescherming kustgebied kan nu al’

nurmohaParlementslid Riad Nurmohamed, lid van de commissie belast met het opstellen van de ontwerpwet ‘Wet Beschermd Kustgebied’, zegt dat er ondertussen heel veel feedback is ontvangen, die goed gebruikt kan worden, maar die het samenstellen van de wet complexer maakt. In de wet is ook opgenomen de bouw van grote infrastructurele werken ter bescherming van het kustgebied. Delen van het kustgebied van Suriname zijn al enige tijd in gevaar en lopen onder water. Bescherming van het kustgebied kan volgens de parlementariër nu al. Nurmohamed zegt dat de regering in feite al lang het proces moest zijn opgestart om te praten met de bewoners van de kustgebieden, die nu geconfronteerd worden met de gevolgen van de sterke erosie van de kuststrook. Ook de gevolgen van de zeespiegelstijging zullen hen parten gaan spelen.
Men zou door gedegen uitleg tot afspraken kunnen komen en de mensen zover kunnen krijgen om zich te verwijderen uit deze gebieden. Deze vrijgekomen kuststrook kan dan gebruikt worden om mangrove te planten ter bescherming van de rest van het achterliggend gebied. Alhoewel Nurmohamed gelooft dat mangrovebossen een oplossing kunnen brengen in het erosieprobleem, weet hij ook dat er meestal additionele gronddijken gebouwd zullen moeten worden voor extra bescherming die minstens 50 meter landinwaarts moeten komen te liggen, omdat je op modder geen dijken kunt bouwen. Dit is nog een reden waarom de mensen daar niet zouden moeten wonen. De prognose is wel dat bijvoorbeeld het Weg naar Zee-gebied zich in de komende periode enigszins zal herstellen vanwege de vorming van een modderbank voor het gebied, maar uiteindelijk zal het gebied toch aan de grillen van het zeewater bezwijken.
Nurmohamed meent dat ook een halt moet worden toegeroepen aan de vele verkavelingsprojecten in het kustgebied. Er zouden geen vergunningen meer hiervoor verstrekt moeten worden. Verder moet er worden opgetreden tegen elke vorm van ontbossing in dit gebied. Een andere optie is om de bedreigde kustgebieden open te gooien voor het bedrijfsleven, zoals in Frans Guyana waar investeerders ertoe zijn overgegaan om er hotels op te zetten en andere attracties die een spin-off hebben gegeven aan het toerisme. Misschien zou de gelegenheid moeten worden gegeven aan die ontwikkeling, waarmee ook het kostenaspect voor kustbeschermingsmaatregelen minder op de overheid zal komen te liggen, aangezien de private sector hierop zal inspelen gezien haar belangen.
Nurmohamed zegt dat de Wet Beschermd Kustgebied een zeer ingewikkelde is. Er zijn namelijk zoveel andere losse wetten, die betrekking hebben op deze wet waarmee rekening moet worden gehouden. Naar de mening van Nurmohammed zal de wet helemaal aangepast moeten worden of er zou als er eerst een simpele wet moeten worden gemaakt, die later wordt uitgewerkt in andere wetten. Het grootste probleem is volgens Nurmohamed nu het definiëren van het gebied, dat beschermd moet worden verklaard. Dit, omdat de hiervoor benodigde kaart momenteel niet vindbaar is. Na de begrotingsbehandeling zal men voortgaan met het opstellen van de conceptwet.

error: Kopiëren mag niet!