Sanathan Dharm Maha Sabha Suriname waarschuwt voor zogenaamde astrologen

De Voorlichtingsraad van Shri Sanathan Dharm Maha Sabha Suriname laat in een persbericht weten dat in de afgelopen periode vele klachten haar hebben bereikt over ‘astrologen’, die onder de mom van liefdadigheid en beoefening van religie verkondigen in staat te zijn alle problemen van de mensen in ons geliefd Suriname te kunnen oplossen. De problemen waarover er honderd procent oplossing gegarandeerd wordt, zijn van uiteenlopende aard. De medicasters zijn zeker door menigeen opgevallen vanwege de talloze reclames en advertenties via de media voor eventuele consultaties. Deze ‘wonderdokters’ zijn vermoedelijk buitenlanders (o.a. Indiërs), maar onbekend bij de gemeente. Uit de verscheidene klachten is geconstateerd dat zij voor het verrichten van hun consultaties en wonderrituelen veel geld, middelen en diensten opeisen, waarbij het verwachte resultaat echter veel te wensen overlaat. Deze werkwijze is zeer schrijnend en afkeuringswaard. Bovendien is deze werkwijze in strijd met de fundamentele waarden en normen van ethiek, onmenswaardig en irreligieus.
Het hoofdbestuur van de Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname betreurt het bovenstaande ten zeerste en wenst bij deze met klem aan te geven niet verantwoordelijk te zijn voor enige handelingen verricht door deze groep charlatans. Verder doet zij een dringend beroep op de bevolking van Suriname zich onder geen enkele voorwaarde in te laten met deze ‘astrologen’. Voor het verkrijgen van betrouwbare astrologische hulp dient u zich te wenden tot een pandit (geestelijke), ressorterend onder de Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname of een gediplomeerde/erkende astroloog. De vereniging heeft op korte termijn een onderzoek doen instellen naar de afkomst en handelingen van deze groep mensen en er zal niet geschroomd worden om bij de formele vaststelling van bovengenoemde overtredingen gepaste maatregelen door de bevoegde autoriteiten te doen treffen. Ook zal het hoofdbestuur van de vereniging voornoemd het ministerie van Buitenlandse Zaken erop attenderen dat zij informatie hieromtrent bij het verstrekken van visa de vereniging kunnen consulteren.
Laten wij het volgende niet vergeten. ‘De prijs van de vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Laat het oog der waakzaamheid zich nooit sluiten!’

error: Kopiëren mag niet!