“STKM reikt nietige certificaten uit”

afrontbinnenDe Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen heeft onlangs 86 certificaten uitgereikt aan nieuwe keurmeesters. Het ging hierbij om een training van 5 weken in categorie 1,2 en 3. De cursus bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en werd verzorgd door het Natin, studierichting Werktuigbouwkunde. Micha Willemsberg, Coördinator STKM keurmeester cursus cat. 1, 2, 3 2015 zegt dat er in het begin 110 mensen zich hadden aangemeld. Uiteindelijk hebben 95 mensen meegedaan aan de cursus. Deelname aan deze cursus was niet gratis. Cursisten hebben een fiks bedrag voor moeten betalen. Het gros van de gecertificeerde jongens is reeds verbonden aan keuringsinstanties. De overigen zijn freelancers. Volgens Willemsberg is er met deze lichting voor een groot deel voorzien in de behoefte aan keurmeesters. Voor de komende twee jaren zal er volgens hem dus hoogst waarschijnlijk geen training nodig zijn.

Nieuwe stichting heeft geen afspraken met STKM

De minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos aan de andere kant, geeft als reactie aan dat de STKM geen toezichthouder is. Gevraagd naar de status van de certificaten, reageert Silos kort en zakelijk. “De certificaten zijn nietig. Ze zijn door een niet bevoegde instantie uitgereikt. Toen wij overstapten naar een andere stichting, hebben wij de keuringsinstanties brieven gestuurd, en advertenties geplaatst en toch laten ze zich verleiden. Als men vindt dat men achter Leo Brunswijk moet lopen, moeten ze misschien Leo ter verantwoording roepen”, stelt van Dijk-Silos. De statuten van STKM waren zodanig opgemaakt dat het ministerie niet kon ingrijpen in het bestuur. Vandaar dat JusPol verplicht was om een andere stichting op te richten. STKM had in reactie hierop een kortgedingzaak aangespannen tegen het ministerie, en die hebben zij verloren. De wet geeft duidelijk aan dat JusPol de bevoegdheid heeft om aan te geven wie zij wil hebben als toezichthouder.
De nieuwe stichting heeft ook geen afspraken met STKM over de cursus. Die zal deze certificaten ook niet erkennen. Van Dijk-Silos vindt het jammer voor de 86 cursisten. Zij benadrukt dat ze van haar zijde alles heeft gedaan om de mensen erop te attenderen dat STKM onder de huidige omstandigheden niet bevoegd is te handelen. “Men moet het niet op het bord van Justitie leggen. Men moet het op hun eigen bord leggen”, aldus van Dijk-Silos.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!