Medewerkers Ashiana willen Judith Valpoort terug

Medewerkers Ashiana wensen weder indiensttreding Judith Valpoort VredeBewoners en medewerkers van Huize Ashiana hebben middels een schrijven op 7 december, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) verzocht om Judith Valpoort-Vrede weer te laten terugkeren op haar post als directeur van het tehuis. 7 december is de dag waarop Valpoort-Vrede haar ontslag aanvroeg bij de minister. Een aangehechte lijst met handtekeningen toont 76 handtekeningen, waarvan niet duidelijk is hoeveel handtekeningen van de medewerkers zijn en hoeveel van de bewoners afkomstig zijn.
De reden van dit verzoek is het feit dat nooit eerder er een directeur en een ondersteuningsteam is geweest die in zo een korte tijd zo een wezenlijke bijdrage zou hebben geleverd aan zowel het personeel alsook de bewoners van het tehuis. Volgens het schrijven is het het vermelden waard dat de medewerkers een prettige samenwerking hebben met de directeur en haar teamleden.
Zij zou volgens de medewerkers vanaf haar aantreden steeds een open oor voor hen hebben gehad.
“Wij personeelsleden en bewoners van Ashiana zijn van mening dat er geen onregelmatigheden zijn geweest als zodanig ten aanzien van de aankoop van de dienstauto en de commotie die rondom dit punt is ontstaan in de media”, staat in het schrijven.
De commotie bij Ashiana begon met het ter beschikking stellen van twee medewerkers. Die medewerkers hebben op hun beurt eerder getracht de media erbij te halen, alvorens zaken door tussenkomst van de bond te doen schikken. Hierbij is er informatie naar buiten gekomen, waaruit zou blijken dat de directeur donatiemiddelen zou hebben aangewend voor aanschaf van een directie-auto. Dit laatste wordt door Valpoort-Vrede nog steeds ontkend. Minister Joan Dogojo was gisteren niet in de gelegenheid te reageren op de stand van zaken betreffende de aanvraag van de medewerkers omtrent het doen wederkeren van Valpoort-Vrede bij Ashiana.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!