Van Essen: ‘Fernandes verhoogt geen prijzen a la dol’

van essedFernandes Bakkerij heeft sinds gisteren haar prijzen verhoogd op een aantal brood, banket- en bolproducten. Sinds zaterdag is deze verhoging naar de afnemers gecommuniceerd. De stijgende kosten van granen en de daardoor stijgende meelprijzen, de depreciatie van de Surinaamse munt, de kostenstijging van elektra, water en diesel en als gevolg van de devaluatie de gestegen prijzen van de lokale leveranciers zijn volgens de directeur van Fernandes Bakkerij, Kurt van Essen, de directe aanleiding voor de verhoging. Afgaande op gestegen graanprijzen zou de verhoging in feite al maanden terug moeten zijn ingegaan, legt hij uit, maar dit heeft het bedrijf eerder aangehouden. Het bedrijf wilde niet meegaan met de tendens, waarbij misbruik gemaakt wordt van omstandigheden door verhogingen door te voeren. “Maar nu met alle andere maatregelen en de Amerikaanse dollar, die niet te houden is op dit moment, wordt alles in het spel gezet.” Hij verwacht dat de prijzen van nutsvoorzieningen voorlopig vast zullen blijven, maar over de wisselkoersen en of er meerdere verhogingen in de toekomst nodig zullen zijn, durft Van Essen geen uitspraak te doen. Hij concludeert wel dat wat nu gebeurt, niet goed is. “Voor de rest zullen we het moeten aankijken.” Het bedrijf doet er volgens hem in ieder geval alles aan om zijn prijzen zo laag mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat het leven in Suriname voor een ieder betaalbaar blijft. “Het uitgangspunt is dat men voor onze producten blijft kiezen en deze blijft consumeren.” Het bedrijf doet niet mee aan prijsopdrijvingen of sentimenten op de markt, verduidelijkt hij. Als producent kijkt het bedrijf naar duurzaamheid, reden waarom het bedrijf al 100 jaar bestaat.
“We zijn er nooit op uit om prijzen a la dol te verhogen, integendeel proberen wij de zaak te beheersen.” Dit is één van de redenen waarom Fernandes Botteling heeft aangegeven in ieder geval deze maand haar prijzen niet te zullen verhogen, hetgeen een prerogatief van de directeur van die afdeling is, legt Van Essen uit. Fernandes is momenteel bezig een nieuwe productiefaciliteit te bouwen om de continuering in broodvoorziening naar het Surinaamse volk toe veilig te kunnen stellen. “Met deze fabriek kan ook gedeeltelijk de export van de Fernandes-producten vergroot worden, hetgeen weer valuta in het laatje brengt. Alle investeringen zijn echter euro- en dollarcomponenten, dus als de geldontwaarding door blijft zetten, dan staat de hele productiesector die eigenlijk de motor is van het land op het spel.”
Volgens Van Essen moet er nu uit een ander vaatje getapt worden, anders vreest hij dat het niet goed zal aflopen. Ondertussen vragen ook de werknemers van het bedrijf om meer geld. Grote productiebedrijven worden met de recente maatregelen volgens hem toch behoorlijk in de kijkers gezet. “Uiteindelijk zijn wij wel de motoren van de economie. We betalen alle belastingen en alle invoerrechten, we zijn een heel integer bedrijf en we zorgen voor duurzaamheid.” Fernandes heeft zoals de meeste bedrijven ondertussen ook bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd in het bedrijf. “We kunnen niet ongebreideld blijven uitgeven, terwijl de inkomsten dalen.” Ook het feit dat prijsstijgingen leiden tot volumedaling moet niet uit het oog verloren worden. “Per definitie verdien je niet meer en wat je verdient, gaat terug.” Van Essen is er zich van bewust dat er alternatieve producten op de markt zijn, die goedkoper zijn, maar hij geeft aan dat bij Fernandes de houdbaarheid en voedselveiligheidsvoorschriften belangrijke kwaliteitsfactoren zijn. Hij heeft echter volkomen begrip voor het feit dat klanten ervoor zullen kiezen om toch voor dat goedkoper product te gaan. “Als wij duurder zijn, zullen de mensen die het moeilijk hebben uiteindelijk kiezen voor het goedkopere”, aldus Van Essen.

error: Kopiëren mag niet!