Dogojo legt bezoek af aan SOGK

1 Minister Dogojo legt bezoek af aan SOGKMinister Joan Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft op 1 december 2015 een bezoek gebracht aan de Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen (SOGK). SOGK is een centrum dat zich beijvert om personen met een geestelijke beperking vaardigheden aan te leren, zodat ze minder afhankelijk zijn. De minister heeft zelf enkele staaltjes daarvan mogen aanschouwen. Zij liep samen met oprichter en directeur Frank Cameron. De SOGK-directeur informeerde de bewindsvrouw over datgene wat SOGK de kinderen en volwassenen met een beperking allemaal te bieden heeft. Dogojo was tijdens het bezoek bijzonder onder de indruk van hetgeen zij heeft mogen observeren. De minister merkt het SOGK-model als “the best model”. “Het concept dat we zelfs iets kunnen produceren met onze handen is uitzonderlijk. Wanneer we kijken naar de toekomst, hoop ik dat samen met het ministerie, vanuit een hechtere benadering, samengewerkt kan worden en dat er veel meer gedaan kan worden voor deze doelgroep.” De minister is van mening dat er meer van dit soort centra moeten komen, die de potentie uit deze groep weten te halen. Ten aanzien van de personele invulling zou de minister wel het één en ander willen doen om zo de juiste mensen voor dit werk aan te trekken.
Directeur Cameron was blij met het bezoek van de minister, omdat er enkele zaken zijn die zeker onder haar aandacht gebracht moesten worden. Zo sprak de directeur over de kant en klare dossiers, daterend uit 2000, waarin verschillende projecten zijn genoemd. Er zijn projecten in Commewijne en een dependance in Groningen, die door bepaalde omstandigheden stil zijn komen te liggen. Hiernaast is er ook een groot project in Coronie. De SOGK-directeur hoopt dat al deze stukken de aandacht van de minister krijgen en dat er werk van gemaakt wordt.
In verband met 35 jaar Special Olympic Day Suriname voor mensen met een beperking zullen er enkele activiteiten ontplooid worden. Op donderdag 3 december zullen er in de Congreshal door de Frederick van Russel Stichting enkele activiteiten georganiseerd worden voor mensen met een beperking. Op zaterdag 5 december zal er een trim- en wandelloop georganiseerd worden. Deze staat meer bekend als de ‘Groene Loop’, vanwege het feit dat het zal plaatsvinden in de bossen van Cultuurtuin. Op zondag wordt een family day gehouden.

error: Kopiëren mag niet!