Oppositie wil huidige financieel-economische situatie in DNA bespreken

Voor volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien is de maatregel van de Centrale Bank van Suriname voor het verhogen van de wisselkoers geen verrassing. ‘De tendensen van het desastreus beleid’ waren volgens hem al zichtbaar. “Hierbij zagen wij dat de monetaire reserves constant werd aangesproken om te interveniëren om de koers constant te houden. Het gevoerde financieel beleid van de regering, waarbij men meer uitgaf dan binnenkreeg, werd na de verkiezingen voortgezet”, stelt Gajadien.
“Aangezien de prijzen van onze exportgoederen zijn afgenomen, was het volgens de moederbank noodzakelijk om de prijs van onze munt ook aan te passen. Uitstel van aanpassing zal leiden tot onnodige economische en sociale kosten. Is de moederbank nu pas wakker of zag men niet in dat er al de tijd onnodige kosten werden gemaakt?”, vraagt Gajadien zich af.
Deze maatregelen, niet alleen koersaanpassingen, maar ook het stoppen van het monetair financieren, had volgens Gajadien al lang moeten plaatsvinden. Dit zelfs reeds vóór de verkiezingen. “Vóór de verkiezingen werd door de CBvS niet opgetreden, toen de staat allerlei binnenlandse leningen aanging. Zelfs de CBvS speelde met de kasreserve om leningen van de lokale banken gedaan te krijgen. Wij hebben vooralsnog geen vooruitzicht in verbeteringen. De overheid geeft nog steeds meer uit dan zij verdient. In de laatste zes maanden voor de verkiezingen bijvoorbeeld heeft de regering 10.000 ambtenaren met een kostenplaatje van minimaal 200 miljoen per jaar in dienst genomen”, aldus Gajadien.
Gezien deze situatie heeft de oppositie gisteren een openbare vergadering aangevraagd. De vergadering zal zich moeten richten op het bespreken van de huidige financieel economische situatie met haar neveneffecten voor de samenleving en de maatregelen van de regering ter beteugeling van de verdere neergang. De Nationale Assemblee en de samenleving dienen volgens de oppositie tijdig en afdoend geïnformeerd te worden over de huidige ontwikkelingen en de besluiten van de regering over het te voeren beleid.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!