President Bouterse: “Samenleving moet helden op elk vlak eren”

1 President Bouterse 1
1 President Bouterse 2“Het is een goede traditie die wij in ere moeten houden. Een samenleving moet zijn helden op elk vlak eren. Deze zullen dan als voorbeeld dienen voor andere Surinamers om zich op dezelfde wijze dienstbaar te maken aan onze samenleving.” Dit zei president Desi Bouterse dinsdag bij de decoratie van 157 Surinamers in het kader van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Volgens het staatshoofd is het van groot belang dat de samenleving niet alleen vanuit de overheid en het bedrijfsleven dienstbaarheid krijgt en verwacht. “Het is zeer wenselijk dat burgers ook zelf en vrijwillig uit hun kennis, ervaring en hun mogelijkheden in het algemeen al datgene doen om op hun niveau in hun buurt in de vereniging, beroep, werk, sport, sociaal leven, cultureel leven, artistieke leven, bedrijfsleven, vakbondswezen, wetenschappelijk leven, journalistiek, literatuur etc. opvallende dienstbaarheid tonen aan de medemens”, stelde de president. Deze gedecoreerden zijn voorgedragen door commissies, organisaties en personen. Het staatshoofd heeft deze voordrachten met genoegen geaccepteerd. De plotselinge regen werd door de organisatie aangeduid als een zegen vanuit de hemel. Van de 157 gedecoreerden kregen 73 de onderscheiding Ridder in de Ereorde van de Palm.
De president gaf aan dat hij zich ervan bewust is dat deze groep mensen een kleine greep is uit het geheel die zorgt voor de instandhouding van de samenleving. “Elk mens wordt dagelijks met allerlei tegenslagen geconfronteerd, maar er zijn maar enkelen die behalve naar zichzelf ook omkijken naar hun medeburgers. Deze mensen leren ons de aard van het leven en ons bestaan. Deze burgers hebben zich door hun werk onderscheiden van de rest en ik hoop dat wij allen het voorbeeld van hen opvolgen”, zei de president. Deze actieve burgers, die vaak in stilte opereren, moeten gemaakt worden tot een rolmodel voor hun omgeving en samenleving. Deze vorm van vrijwillige participatie van burgers tot bijzondere dienstverlening aan de medemens is onontbeerlijk in de opbouw van een rechtvaardige samenleving. “U heeft vanwege uw verrichtingen in de samenleving de aandacht getrokken. Men heeft uw onbaatzuchtigheid gewaardeerd en heeft u voorgedragen om staatseer toegekend te krijgen. Een staatsdecoratie van het hoogste gezag van het land is gelijk aan het u ten deel zijn gevallen van de hoogste eer. De erkenning door de regering dat u op verdienstelijke wijze gedurende uw leven de medemens heeft gediend en daarvoor de hoogste erkenning verdient”, aldus de president. Het is de eerste keer sinds de verhuizing van het staatshoofd, dat het terrein van het presidentieel paleis ingezet is voor zo een plechtigheid. De decoraties en felicitaties werden aan de decorandi overgebracht door het staatshoofd, first lady Ingrid Waldring-Bouterse, vicepresident Ashwin Adhin en diens echtgenote en de ministers Siegfried Wolff (OW), Mike Noersalim (Biza), Reguillio Dodson (NH), Ronni Benschop (Defensie), Steven Relyveld (RGB), Sieglien Burleson (HI) en Patrick Pengel (Volksgezondheid).
FR

error: Kopiëren mag niet!