Extern referentie laboratorium bevestigt ZIKA virus in Suriname

Het BOG heeft op dinsdag 10 november de voorlopige resultaten ontvangen van het CARPHA lab dat op haar verzoek onderzoek moest doen van nieuwe en reeds gediagnosticeerde monsters van vermoedelijke ZIKA virus gevallen.
Van de 13 opgestuurde bloedmonsters werden 5 positief getest op het ZIKA virus, waarvan ook monsters van het AZP.
Uit de verkregen resultaten kan geconcludeerd worden dat de eerder door het AZP laboratorium gevonden gevallen door het extern referentie lab bevestigd zijn, terwijl ook een deel van de monsters van andere labs die via het BOG verzonden zijn positief getest zijn.
Het BOG heeft reeds bij de eerste melding vanuit het AZP laboratorium op zaterdag 31 oktober, op 2 november aan de WHO de diagnose van ZIKA doorgegeven met de vermelding dat er nog bevestiging vanuit CARPHA volgt. Tegelijkertijd zijn alle verdere voorbereidingen en bestrijdingsstrategiën voortgezet.
Het BOG heeft intussen haar rapportage naar de WHO van 2 november j.l. bijgesteld met de bevestiging van het CARPHA lab en benadrukt conform haar eerdere bekendmaking van 3 november, dat het onderzoek op het extern referentie lab geen enkele stagnatie heeft teweeg gebracht in de nationale aanpak van ZIKA, maar slechts tot doel had om vanwege de uniekheid van deze diagnose een externe bevestiging te hebben ter versteviging van onze internationale rapportage.

error: Kopiëren mag niet!