Choennie eerste ‘Surinaamse’ bisschop

De onlangs tot bisschop (ordinaris) benoemde pater Karel Choennie van de Rooms Katholieke Kerk (St. Alfonsius Parochie) in Suriname zal naar verwachting in januari 2016 beëdigd worden. Choennie wordt in de rij van 10 bisschoppen die Suriname gekend heeft, de elfde en de allereerste bisschop van gemengd Surinaamse afkomst. De overigen waren allen Europeanen. Choennie schrijft met zijn benoeming dan ook geschiedenis. Suriname had behoefte aan een nieuwe bisschop, aangezien monseigneur Wilhelmus de Bekker al enige tijd deze functie niet meer bekleedt. Choennie heeft aangegeven Paus Franciscus zeer erkentelijk te zijn voor zijn benoeming en sprak tevens de wens uit om bij het uitoefenen van zijn functie als bisschop dezelfde eenvoud van de paus aan de dag te kunnen leggen.
Choennie, die al dertig jaar actief is binnen zijn beroep, is geen onopvallende geestelijke en heeft zich door de jaren heen vaker uitgelaten over sociaal-maatschappelijke en ook politieke issues in het land. Naar de katholieke opvatting zetten bisschoppen de leer- en herdersfuncties van de door Jezus Christus gekozen twaalf apostelen voort. In een ononderbroken keten van handopleggingen gaat het ambt van bisschop terug naar deze apostelen. De ‘eerste’ onder de bisschoppen is de paus zelf, net zoals Petrus gezien werd als de eerste onder de apostelen uit de Bijbel. In de RK kerk is de wijding tot ‘bisschop’ de derde trap van het priesterschap. De eerste wijding is die tot ‘diaken’, gevolgd door de tweede wijding tot ‘priester’. Voor het kiezen van een nieuwe bisschop wordt een lijst opgesteld van drie kandidaten. De hoofdregel is echter dat de paus een bisschop vrij benoemt, hetgeen betekent dat de paus niet verplicht is om een kandidaat uit de lijst te benoemen.
Bisschoppen worden geacht op hun 75ste verjaardag hun ontslag aan te bieden aan de paus. De paus neemt dit ontslag in overweging en besluit vervolgens naar goeddunken. De eerste bisschop die de leiding kreeg van de katholieke kerk in Suriname was monseigneur Jacobus Grooff in 1825. De Rooms Katholieke gemeenschap is met 177. 000 leden nog steeds de grootste Christelijke gemeenschap in Suriname. Vanwege het jarenlange traject welke bewandeld moet worden om tot priester gewijd te worden, kampt Suriname momenteel wel met en tekort aan priesters.

error: Kopiëren mag niet!