Abdoelgafoer inventariseert sportaccommodaties

abdoelOnder leiding van de Minister van Sport en Jeugdzaken Faizal Abdoelgafoer werd vanmorgen bij het Fajadjan sportveld aan de Fajadjan straat het startsein gegeven van de landelijke scan en inventarisatie van sportaccommodaties. Deze inventarisatie zal het ministerie inzicht geven in hoeveel sportaccommodaties beschikbaar zijn, de staat waarin het zich verkeerd en hoe de beheersstructuur geregeld is.
Het voornaamste doel is sport en beweging te stimuleren onder ander onder de jeugd en dus deze toegankelijk te maken voor hen. Het Ministerie is verder ook van plan om samen met zijn collega van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWenC), bewegingsonderwijs te herintroduceren en is de beschikbaarheid van sportfaciliteiten een belangrijke randvoorwaarde.
Na de landelijk inventarisatie te hebben afgerond zal het ministerie in samenwerking met de ministeries van OWenC, Openbare Werken, NGO’s en het bedrijfsleven de conditionering ( waar nodig) ter hand nemen en goede afspraken maken met betrekking tot beheer van de accommodaties.
Tijdens zijn toespraak gaf de minister aan dat het belangerijk is om partnerschappen aan te gaan met de verschillende actoren. Ook acht hij het belangerijk dat wij met zijn allen ervoor zorgen dat wanneer de jeugd de leeftijd van 0 tot 14 jaar heeft bereikt en deze leefdtijdsklasse zijn gepasseerd dat het werkelijk zo is dat deze leeftijdsgroep gevormd is. Hierbij zijn er een aantal randvoorwaarden nodig waaronder, kader, materiaal, mensen voor de begeleiding en zondermeer zijn de sportaccomodaties die een belangrijke rol hierin vervullen.
Abdoelgafoer zei verder dat wanneer dit alles gerealiseerd is en we daarna met zijn allen na 10 jaar terugblikken naar deze dag dat wij dan kunnen zeggen dat er duidelijk beleid gemaakt is toen en dat acties geleid hebben tot het terugdringen van enkele maatschappelijke problemen, zoals drugsgebruik, jeugdcriminaliteit maar ook gezondheid gerelateerde issues.

error: Kopiëren mag niet!