Zika-virus officieel genoteerd in Suriname

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft de melding van lab-bevestigde gevallen van Zika-virus infectie door het laboratorium van het AZP heel serieus genomen en constateert dat hiermee de weg open staat voor nog meer diagnostische mogelijkheden in ons land.
Vanwege 1) het karakter van Zika-virus infectie (symptomen die overeenkomen met Dengue en Chikungunya), 2) omdat dit een eerste melding van Zika voor Suriname betreft en 3) omdat er bij de positief geteste mensen tot nu toe niet is vastgesteld dat zij het virus mogelijk uit het buitenland hebben geimporteerd, zal het BOG gebruik maken van de expertise van het regional referentie laboratorium, CARPHA, voor een externe bevestiging van de melding . Het BOG Centraal laboratorium heeft een goede cooperatie met CARPHA en acht het in dit geval een belangrijke stap in de vaststelling van de circulatie van een “nieuw virus” in het land.
Het nader onderzoek naar het ZIKA virus zal in geen geval stagnatie in de aanpak van de ziekte inhouden. Er zijn door het BOG reeds eerder , instructies naar artsen en gezondheidswerkers verspreid met richlijnen over de diagnose, de aanpak, veel gestelde vragen en eventuele verwijsinstructies.
Het BOG heeft bovendien al in een veel eerder stadium publiekelijk gewezen op de mogelijkheid van introductie van nieuwe virussen in Suriname, waaronder het door de Aedes aegypti overgedragen ZIKA virus. Verder is er gewezen op de maatregelen die zouden moeten worden genomen om ongecontroleerde spreiding in ons land te voorkomen. In het algemeen zullen dezelfde acties van burgerij en overheid die golden bij de bestrijding van Dengue en Chikungunya ook voor ZIKA moeten gelden.
De bekende boodschap van het ontdoen van ons huis en onze omgeving van broedplaatsen van muskieten en het afdekken van water containers blijven van kracht en moeten de gemeenschap aanzetten tot daadwerkelijke opruiming. Ook het voorkomen van verspreiding van de ziekte door het plaatsen van geinfecteerde personen onder een klamboe totdat de klachten verdwenen zijn blijft van kracht.
Tap’ yu bari en Krin’ yu dyari is een verantwoordelijkheid van iedere burger! Een vluchtige blik in de verschillende buurten levert een diversiteit aan potentiele broedplaatsen, zoals autobanden en vuil, op en geeft ons de indruk dat de boodschappen voor opruimen niet ter harte worden genomen door de gemeenschap.
De spil van een succesvolle bestrijding van zowel het ZIKA virus, als het Dengue en Chikungunya virus, is de individuele burger. Het BOG blijft werken aan het vergroten van het bewustzijn en de alertheid van de bevolking, alsmede aan en het toepassen van de juiste bestrijdingsmethoden in een multidisciplinaire aanpak.

error: Kopiëren mag niet!