World Stroke Day 2015 herdacht in het Revalidatiecentrum Paramaribo

Op donderdag 29 oktober wordt wereldwijd de Wereld Beroertedag herdacht. Ook in Suriname, met name in het Revalidatiecentrum, wordt er extra aandacht besteed aan deze groep. Volgens statistieken van de World Stroke Organization zullen 1 op de 6 mannen en 1 op de 5 vrouwen in hun leven te maken krijgen met een beroerte. Het thema van dit jaar is: ‘I am a woman’. Vrouwen hebben een hoger risico, gaan vaker eraan dood, zijn vatbaarder voor de post stroke depressie en daardoor weer een risico voor opnieuw een beroerte. Gezien de rol die vrouwen hebben in de maatschappij is het logisch dat hierdoor een ieder te maken krijgt met de gevolgen van deze aandoening.
Een stroke of beroerte is een plotselinge opgetreden beschadiging van de hersenen. Dit kan komen door een verstopping (80%) of een bloeding (20%) in één van de bloedvaten. Bij beide typen zijn er vergaande gevolgen voor de persoon en de omgeving. Voor diegenen die het overleven, zijn er veel gevolgen, zoals een verlamming van een lichaamshelft, problemen met slikken, praten, begrijpen etc. Dit heeft tot resultaat dat zo’n persoon niet meer onafhankelijk kan functioneren. Het baden, aankleden, eten, lopen, zitten, communiceren is matig tot ernstig belemmerd. Dit heeft niet alleen impact voor de persoon, maar ook voor de partner, familie en vrienden. Indien de persoon nog werkzaam is, zal dit ook gevolgen hebben voor de werkomgeving. Soms is het zo dat men de job niet meer aankan.
Het Revalidatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft als taak het revalideren van een patient in het ruimste zin des woords. Patienten na een beroerte zijn een grote groep die zich dagelijks aanmelden voor therapie. Het voordeel is dat er vele disciplines tegelijk aanwezig zijn op één plek namelijk de revalidatie-arts, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietiek en de medisch maatschappelijke dienst. Dit maakt het voor de patienten gemakkelijker om te revalideren. De afdeling fysiotherapie verzorgt sinds enige tijd groepstherapie aan patienten na een beroerte. De doelen hierbij zijn gericht op verbeteren van de conditie, balans, lenigheid en kracht. Verder geeft het contact met lotgenoten deze groep een extra boost. Ook de mantelverzorgers kunnen dan elkaar ontmoeten en de moed inspreken. In verband met de World Stroke Day is er een extra informatie en trainingssessie georganiseerd voor deze groep patienten. Deze sessie werd verzorgd door Renuka Madarie-Kalloe BSc, fysiotherapeut verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

error: Kopiëren mag niet!