Route Savanne Rally door overmacht ingekort

De traditionele Savanne Rally, georganiseerd door de Surinaamse Auto Rally Klub (SARK), zal dit jaar worden verreden op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november 2015. De eerste equipe zal op vrijdagavond om 21.01 uur van de startbrug vertrekken bij het Onafhankelijkheidsplein. Dit zal zoals gebruikelijk gepaard gaan met feestelijke activiteiten.
De Savanne Rally 2015 zal 3 dagen duren in plaats van de geplande 4 dagen door omstandigheden buiten de organisatie om. Jammer genoeg is vrij laat gebleken, dat enkele savannes dit jaar niet kunnen worden aangedaan. Geconfronteerd hiermee heeft het bestuur van de club de uitzetters geïnstrueerd de rally liever in te korten. Het evenement verschuiven was geen optie, vanwege het internationale karakter. Buitenlandse equipes reizen namelijk speciaal naar Suriname om mee te doen.
De afgelopen twee weken is met man en macht eraan gewerkt om de route, die al was uitgezet, om te vormen. “Dit is gelukkig gelukt”, verzekeren de uitzetters. Men verzekert de rallyrijders daarom een spectaculaire rally, waarbij snel denken en handelen vereist zullen zijn. Vanwege het inkorten van het aantal te verrijden dagen, is de factor tijd een cruciale rol gaan spelen, waarop de equipes extra zullen moeten inspelen. Voor de navigators betekent dit, sneller denkwerk moeten verrichten om de bestuurders van vlotte up- to- date informatie te kunnen voorzien. De bestuurders zullen op hun beurt het onderste uit de kan moeten halen, omdat de door de uitzetters gekozen terreinen zich niet makkelijk laten overwinnen. Ervaring met het terreinrijden zou doorslaggevend kunnen zijn voor de uitslag van deze rally.

error: Kopiëren mag niet!