Samenleving kijkt uit naar concretisering “sociaal vangnet”

Met de verhoging van de brandstofprijzen en de prijzen voor licht en water en de daarmee gepaard gaande stijgingen had de regering bij monde van de president in zijn jaarrede aangegeven dat brede schouders de zwaarste lasten zouden dragen en waar nodig de regering met een sociaal vangnet zou komen. Het voorgaande was nog een keer benadrukt door de vicepresident. “We zijn nu 3 weken verder. De verhogingen zijn inmiddels ingegaan, de koers is aan het stijgen en daarmede ook de prijzen in de winkels van allerlei basisgoederen en waar we niets van horen is, hoe het sociaal vangnet van de regering eruit ziet.” DNA-lid Krishna Mathoera vraagt zich af hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en welke groepen hiervoor in aanmerking gaan komen? “Met name senioren burgers, kinderen van eenoudergezinnen en personen die helemaal geen deel kunnen nemen aan het arbeidsproces blijken het erg moeilijk te hebben. Deze groepen zouden naar mijn mening ook de hoogste prioriteit moeten genieten”, stelt Mathoera. Ook zouden personen binnen de samenleving, die deel kunnen nemen aan het arbeidsproces, gestimuleerd moeten worden om daadwerkelijk hieraan deel te nemen en geen onnodige druk te leggen op de beperkte middelen van de staat. Zij zouden juist hun creativiteit aan de dag moeten leggen en proberen zelfvoorzienend en financieel onafhankelijk te worden. “Ik hoop niet dat de regering de kwetsbare groepen in de samenleving in de steek laat, maar dat ze dezelfde voortvarendheid aan de dag legt, als die bij het nemen van de besluiten met betrekking tot de verhoging van brandstof, licht en water”, spreekt Mathoera haar bezorgdheid uit.

error: Kopiëren mag niet!