Ministerie Arbeid: ‘Geen aanvraag voor werkvergunning verpleegkundigen uit Java’

Het ministerie van Arbeid heeft geen aanvragen binnen gehad van werkvergunning voor verpleegkundigen uit Java. Maar ook al waren de aanvragen ingediend, is het niet vanzelfsprekend dat deze aanvragen zouden worden goedgekeurd door Arbeid. Het ministerie benadrukt dat het een duidelijk arbeidsmarktbeleid heeft dat bescherming biedt aan Surinaamse arbeidskrachten. Dit betekent dat er geen werkvergunning wordt verstrekt aan vreemdelingen voor jobs die door Surinamers zelfs kunnen worden gedaan. Uiteraard moeten onze landgenoten zich beschikbaar stellen en moeten ze ook bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Indien het zou gaan om banen die specifieke skills vereisen waarover Surinamers niet of onvoldoende beschikken zal het ministerie geen bezwaar opperen tegen de aanvraag van een werkvergunning. Dit geldt ook voor jobs waarvoor Surinamers geen belangstelling tonen. Het aanvragen van een werkvergunning is een verantwoordelijkheid van de werkgever. De vreemdeling ondersteunt de aanvraag, door deze mede te ondertekenen. Als een verzoek voor verpleegkundigen uit Java alsnog binnenkomt zal het ministerie het behandelen conform het beleid en de wetgeving met betrekking tot vreemdelingen op onze arbeidsmarkt.
De Arbeidsinspectie ziet toe en zal in deze regeerperiode nog meer dan ooit toezien dat vreemdelingen geen arbeid in ons land verrichten zonder een werkvergunning van het ministerie, met uitzondering van vreemdelingen die behoren tot een van de volgende categorieën:
• Vreemdeling gehuwd met een Surinamer/Surinaamse;
• Remigrant van Surinaamse origine;
• Vreemdeling met de status van vluchteling;
• Vreemdeling die als landsdienaar tewerk gesteld zal worden;
• Vreemdeling met de status van Caricom bekwame burger.

error: Kopiëren mag niet!