Viren Ajodhia: “Tariefsverhoging biedt geen garantie tot succes”

Viren Ajodhia “Tariefsverhoging biedt geen garantie tot succes”Kennis Kring(KK) heeft weer een succesvolle discussie avond gehad. Er werd dit keer over de toekomst van de Surinaamse energie sector gesproken. Het subthema van de avond was de calculatie van de tariefsverhoging Energiedeskundige Viren Ajodhia, een van de gastsprekers, gaf aan de zaak zeker vanuit een optimistisch standpunt te hebben belicht. Er is de afgelopen maand veel discussie geweest, dat voor zeker veel onduidelijkheid heeft gezorgd. De volgorde van de aanpak was ook verkeerd. De overheid is eerst met de tarieven gekomen, en vervolgens met maatschappelijke groeperingen aan tafel gegaan om draagvlak te zoeken. Ajodhia gaf in beginsel aan, hoe het internationaal gebruik is, bij het vaststellen van tarieven. Wat zeker moet worden opgemerkt is het feit dat het komen tot een basis prijs voor energie, indien de procedure goed wordt bewandeld, op zijn minst 16 maanden in beslag zou nemen. Dit zei Ajodhia op grond van de ervaringen die hij in zijn internationale loopbaan heeft opgedaan. In het Surinaamse geval is dat binnen ongeveer 2 maanden klaargespeeld. Dit doet bij Ajodhia het vermoeden ontstaan dat iets niet klopt.
Deel twee van zijn inleiding richtte zich op de toekomst. Over de tarieven is er veel onnodige discussie. Ondanks alles is het nog steeds van belang waar Suriname over bijvoorbeeld 10 jaar wil zijn. Een tariefsverhoging biedt volgens Ajodhia zeker geen garantie tot succes. Het gaat in beginsel om hetgeen de burger in ruil voor de tariefsverhoging krijgt.
Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening in het Surinaams geval vergt volgens Ajodhia ten eerste de regulering van de sector. Op het monopolierecht van EBS op levering van energie na, bestaat er geen enkel wetsproduct voor regulering van de sector. Heel belangrijk als tweede punt is de financiële stabilisatie van de EBS. Ten derde zal er ook aandacht moeten worden geschonken aan de reorganisatie van de EBS. Dit betekend ook dat, ondanks het feit dat qua kosten component de personeelskosten, relatief niet groot zijn, de EBS personeel efficiënter moet worden ingezet. Dit maakt op de kosten relatief niet veel uit, maar schept symbolisch een beter beeld van de organisatie.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!