PL installeert kernen te Koewarasan

kerninstallatie PL Kwarasan. 2
kerninstallatie PL Kwarasan.1Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur heeft op zondag 11 oktober 7 kernen te Kwarasan (wederom) geïnstalleerd. Het gaat om de kernen Leiding 14, Leiding 18 en omgeving, Koewarasan Serie A, Koewarasan serie B en Koewarasan Serie C, Bomapolder Serie 2 en de Nieuwweergevondenweg. Enkele bestaande kernen zijn opnieuw geïnstalleerd, terwijl de overige nieuwe kernen zijn. Somohardjo zei dat de installatie van de kernen plaatsvindt in het kader van een goede voorbereiding naar de volgende verkiezingen toe. Wettelijk zouden die in 2020 moeten plaatsvinden, maar zoals de situatie er nu uitziet, denkt hij dat de kans erin zit dat er eerder verkiezingen zullen worden uitgeschreven.
Hij merkte op dat er geen geld is, diverse projecten zoals het asfalteren van wegen zijn on hold gezet. De Nationale Assemblee heeft laatst tot 5.00 uur in de ochtend moeten vergaderen om er onder meer voor te zorgen dat het salaris van ambtenaren veilig kon worden gesteld. De PL-voorzitter maakte er gewag van dat er in de afgelopen regeerperiode ruim 16.000 ambtenaren zijn bijgekomen en vroeg zich af of er voldoende werkruimte is om een ieder te accommoderen. De verhoging van de brandstof-, water- en energietarieven maken het alleen maar moeilijker voor het volk om het hoofd boven water te houden. Met een SRD 100 kan tegenwoordig veel minder worden gekocht dan voorheen. ‘Het volk pinaart’, vatte hij samen.
Ook het feit dat de Centrale Bank van Suriname in feite de regering financiert, met als gevolg een devaluatie van onze munt, is volgens de PL-voorman een reden tot bezorgdheid. Zo wordt de Amerikaanse dollar al voor 3.75 verkocht en is de straatwaarde van de Euro gestegen naar 4.10. ‘Het vertrouwen valt weg’, concludeert hij. Somohardjo rekent er niet op dat de regering haar 5 jaren zal uitzitten. ‘Want als je liegt voor het volk, zul je grote problemen krijgen’, aldus de PL-voorzitter, in dit kader verwijzend naar de vele gevallen waarbij geld over de balk is gegooid, de corruptie bij de EBS, het geld dat in de Naschoolse Opvang is gestopt zonder zichtbare resultaten voor het onderwijs en de skalians op het stuwmeer.
Voorafgaand aan de kerninstallatie konden de leden zich (her)registreren. Zij zullen binnenkort hun lidmaatschapskaart krijgen. De (her)registratie bleek noodzakelijk, aangezien eerdere registratiedocumenten door de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) waren meegenomen. Met de registratie van nieuwe leden en de herregistratie van bestaande leden heeft de partij een turbulente periode achter zich gelaten en heeft zij een concrete start gemaakt met de voorbereidingen naar de eerstvolgende verkiezingen. ‘We kunnen ons alleen voorbereiden als er structuur is in de partij’, aldus Somohardjo.

error: Kopiëren mag niet!