Rusland: ‘NH-minister zal druk op ketel moeten houden’

Gregory Rusland, parlementariër tevens NPS-voorzitter, meent dat het lijkt alsof de situatie met Suralco plotseling op de samenleving afkomt, terwijl dat niet zo is. Rusland vindt het jammer dat de afspraken, die in 2009 gemaakt zijn, niet zijn ingevuld. Het vertrek van Billiton Maatschappij Suriname was ingegeven vanwege het feit dat Billiton een beleid voerde, waarbij zij naar de afbouw ging van haar operatie in Suriname. De Suralco gaf aan nog 100 jaar door te willen gaan. Deze 2 bedrijven zijn partners geweest in de Paranam Operations. Rusland geeft aan dat er alles op alles is gedaan om ervoor zorg te dragen dat de Billiton haar overdracht aan Suralco sneller deed. Vandaar dat het vertrek van Billiton niet zo opmerkelijk was als dat van de Suralco. ‘Natuurlijk had je hier en daar ontslagen, maar Suralco kreeg de incentive om efficiënter te draaien. Er zijn toen afspraken gemaakt, waarbij Suralco in 2012 ready zou zijn om Nassau te mijnen. Wat met die afspraak is gebeurd, weten wij helaas niet. Je moest met de Suralco continu aan tafel hebben gezeten om de afspraken nageleefd te krijgen’, zegt Rusland.
Volgens Rusland is deze kwestie zeker een complexe, waar er met verschillende zaken rekening moet worden gehouden. De overheid moet de zaak zodanig benaderen om te zien hoe wij verder kunnen gaan in deze branche. ‘Feit is dat Suralco vertrekt en wij in de problemen zijn.’ Volgens Rusland zal Suralco zich verantwoordelijk moeten opstellen voor de mensen die bij haar in vaste dienst zijn. Er zal op Suralco door de overheid en zeker de minister van Natuurlijke Hulpbronnen druk moeten worden uitgeoefend, zodat de arbeiders kunnen worden geaccommodeerd. ‘Dat was ook bij de werknemers van Billiton gebeurd’, stelt Rusland. Volgens Rusland zal de minister van NH zeker zijn stem moeten laten horen. ‘De NH-minister zal de druk op de ketel moeten houden om ervoor te zorgen dat de transitie zo goed mogelijk is’, aldus Rusland. Het staat bekend dat de groep vaste arbeiders van Suralco momenteel in een onzekere positie staat. De arbeiders zijn door de directie al op de hoogte gesteld van het feit dat zij zo meteen werkloos zullen zijn. De bond werd vóór deze mededeling niet gekend.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!