RGD-artsen voeren gesprek met minister Volksgezondheid

RGD-artsen 1De Vereniging van RGD-artsen (VRA)heeft gisteren een gesprek gehad met de minister van Volksgezondheid. Bij dit gesprek hebben de RGD-artsen hun grieven aan de minister kunnen voorleggen. Voorafgaand aan dit gesprek hebben de RGD-artsen onderling een spoedberaad gehouden. Hiervoor was het nodig alle poliklinieken van de RGD te sluiten. De voorzitter van de VRA, Nafiza Slamat, was niet te bereiken voor commentaar.
De directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Maalti Sardjoe, zegt dat zij een gesprek heeft gehad met de VRA en dat er door beide partijen is afgesproken een persstilte in acht te nemen. Op de vraag hoe de patiënten nu opgevangen zullen worden, gaf zij aan dat er wel wat maatregelen zijn getroffen ten aanzien van de dienstverlening. De VRA ging gisteren in spoedberaad nadat enkele berichten verschenen van de RGD, waarin gesteld werd dat RGD-patiënten geen betalingen aan RGD-artsen mogen doen. Ook dat cliënten het recht hebben hun eigen RGD-arts te kiezen. Dit, naar aanleiding van het feit dat cliënten door bepaalde artsen geweigerd zouden zijn en doorgestuurd zouden zijn naar andere artsen.

error: Kopiëren mag niet!