Esther Stichting krijgt na 2 jaar directeur

De nieuwe minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Joan Dogojo, bracht dinsdag een kennismakingsbezoek aan de Esther Stichting. Hierbij deed zij de belofte dat zij er voor zal zorgen dat de stichting heel binnenkort weer over een directeur beschikt. Zij benadrukte ook dat zij zal uitkijken naar een persoon die hart heeft voor het werk dat de stichting verricht op het Estherhof. Zowel het personeel van de stichting als de vertegenwoordiger van de bond van het personeel, Helen Bouva, gaf aan dat er enorme behoefte bestaat aan een directeur. Een bewoner gaf aan de minister te kennen dat zaken er nu zeer chaotisch aan toe gaan bij het Estherhof. De minister scheen niet op de hoogte te zijn van het feit dat de voormalige directeur 2 jaar geleden aftrad, kort nadat naar voren kwam dat AOV-gelden van bewoners onder haar leiding waren ontvreemd.
Dogojo deelde de pers mede dat zij de zaak zal bekijken. Zij gaf aan dat zij in ieder geval van mening is dat als mensen een roeping hebben voor een bepaald werk, zij zondermeer integer zullen zijn. Zij kan niet exact aangeven wanneer de nieuwe directeur zal worden aangesteld, maar geeft wel mee gelijk van start te zullen gaan met de sollicitatieprocedure voor invulling van de post. Tijdens haar bezoek gaf de minister een symbolische aanzet voor haar betrokkenheid naar de stichting toe door 3 ventilatoren te overhandigen aan de medewerkers. Zij zei onder meer dat zij eraan wil werken om ervoor te zorgen dat ook de ex-lepra patiënten die bij het Estherhof zijn ondergebracht een volwaardig bestaan kunnen leiden. “Ziekte koop je niet in de winkel, daarom is het belangrijk dat alle mensen hier een waardig bestaan hebben”, zei Dogojo. Ze sprak ook nog de hoop uit om tijdens haar periode als minister van Sozavo een dochter, zus en moeder te mogen zijn voor hen die dat nodig mochten hebben. Zij is zich er verder van bewust dat er creatief zal moeten worden omgegaan met de gebrekkige middelen van het ministerie die zich over de gehele linie verspreiden. Daarom zullen volgens haar alternatieve financieringsbronnen worden aangetrokken om het sociaal beleid te financieren. Zij doet dan ook een beroep op een ieder om waar mogelijk een bijdrage te leveren hierbij. “Want uiteindelijk is armoedebestrijding een zaak van ons allen”, aldus Dogojo.

error: Kopiëren mag niet!