Michael Kopinsky: “Wat 44 jaar scheef gegroeid is, kun je niet in één keer corrigeren”

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Er is kritiek op de wijze waarop de tarieven van energie worden aangepast en ook over de hoogte van de tarieven is men niet te spreken. Dit misschien ook vanwege het feit dat er vanuit de kant van de overheid geen cijfermatige onderbouwing van de verhogingen is gepresenteerd. Er is vaker aangegeven dat de tariefaanpassingen noodzakelijk zijn om EBS weer gezond te maken. Maar over wat die aanpassing inhoudt, rept men geen woord. De onlangs aangekondigde maatregelen voor de verhoging van energietarieven zijn niet verder gegaan dan beperkte PDF-documenten met tabelletjes en niet onderbouwde cijfers. Daarbij ontbreekt niet alleen de onderbouwing van SRD 0.89 voor een kWh, maar wordt ook niet aangegeven wat er bijvoorbeeld met het hoog- en laagtarief en de kVA-kosten bij de grootverbruikers zal gebeuren.
Als het tarief van SRD 0.89/kWh vergeleken wordt met eerder door de EBS gepubliceerde berekeningen en gekeken wordt naar de ontwikkelingen op de oliemarkt, dan komt de energievoorzieningsdeskundige Michael Kopinsky tot de conclusie dat er sprake is van kruissubsidie. Met andere worden, de grootverbruiker draait op voor de subsidie aan de kleinverbruiker. In de praktijk zal volgens Kopinsky blijken dat kruissubsidie de sector verder zal opbreken en het absoluut geen goed middel is ter vervanging van de thans toegepaste objectsubsidie.
Wat zou de regering moeten doen?
Kopinsky meent dat tarieven moeten worden bepaald aan de hand van de efficiënte kosten plus een marge voor EBS. De ‘inefficiënte kosten’ en de kosten verband houdend met de subsidie aan de kleinverbruikers moeten ten laste komen van de staatsbegroting. Het al dan niet verlenen van subsidie is immers het voorrecht van de regering en dient daarom niet afgewenteld te worden op de grootverbruikers.
Het vaststellen van de efficiënte kosten dienen te geschieden middels kwaliteitsbewaking en rekenmodellen. Door de regulering van de sector verder ter hand te nemen en de bestuurlijke functies van de EBS te depolitiseren, zal de subsidie met betrekking tot de inefficiënte kosten volgens Kopinsky in de toekomst voor een groot deel kunnen worden afgebouwd. “Deze maatregelen zullen reeds een aanzienlijke verlichting brengen in de staatsbegroting, maar wat 44 jaar scheef gegroeid is, kun je niet duurzaam in één keer corrigeren”, aldus Kopinsky.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!