Nederlands parlement debatteert over beleid Suriname

1Nederlands parlement debatteert over beleid Suriname. 1Op woensdag 9 september 2015 van 16.00 tot 18.00 uur debatteert de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Nederlands parlement over Suriname. De fractiewoordvoerders gaan hierover in debat met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Afgelopen zondag publiceerde Koenders het beleid dat Nederland gaat voeren ten opzichte van Suriname. Dat de herverkiezing van Bouterse tot president in juli van dit jaar de Nederlandse beleidsmakers niet zint, blijkt uit de navolgende passage uit de brief: ‘Met president Bouterse worden functionele contacten onderhouden’. Toch zorgen ‘de gedeelde geschiedenis, de gemeenschappelijke taal en de vele persoonlijke contacten tussen mensen in beide landen’ voor een actief beleid.
Bij de onafhankelijkheid in 1975 kreeg Suriname 3,5 miljard Nederlandse guldens toegezegd om de economie binnen een jaar of 15 op orde te krijgen. Die periode is enigszins opgerekt en het geld is meer en minder succesvol geïnvesteerd in de afgelopen 40 jaar. ‘Old school’ ontwikkelingshulp past niet meer bij de huidige betrekkingen tussen beide landen, afgezien van een paar ontwikkelingsprojecten (natuur, sport, erfgoed, tezamen een paar miljoen).
Nu is Nederland een van de landen die het meeste importeert uit Suriname. Tussen 2010 en 2014 exporteerde Nederland voor € 212 miljoen (+26 procent) naar Suriname. In 2005 besloten beide landen tot het afbouwen van de ontwikkelingsrelatie. Wel sloten zij in 2008 een akkoord over een zogenoemde twinningfaciliteit. Op basis hiervan stelde Nederland voor 4 jaar € 12 miljoen beschikbaar voor samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding, zorg en welzijn en taal en cultuur. Voor de periode 2013-2016 is er een tweede twinningfaciliteit van € 6,5 miljoen. Suriname heeft 540.000 inwoners, een BBP van € 5 miljard en de staatsschuld bedraagt € 1,6 miljard (36% van het BBP). Het begrotingstekort ligt op ongeveer 5% per jaar en dat zou wel eens kunnen toenemen, daar de markt voor grondstoffen is ingezakt. Goud, olie en tropisch hardhout zijn de belangrijkste exportproducten van Suriname. Nederland importeert jaarlijks voor € 25 miljoen uit Suriname en exporteert voor € 200 miljoen naar Suriname. Daarbij is er in de periode 2010-2013 voor ongeveer € 283 miljoen geïnvesteerd door Nederlandse bedrijven (in infrastructuur en in bierfabrieken). Nederland respecteert de uitslag van de verkiezingen en dat is voorlopig waarschijnlijk voldoende voor Bouterse.

error: Kopiëren mag niet!